Før invasiv og farlig. Nu biogas og gode jobs

I Kenya har masai-kvinder fundet en miljøvenlig løsning på en invasiv og farlig plante. Dele af opuntia-kaktussen er spiselige, men dens ydre lag er dækket af pigge og skadelige for husdyr, som forsøger at græsse på den. En gruppe kvinder er nu i gang med at omdanne den brodne pære til en biogas og konserves. Det … Læs mere

Lugtgener fra biogasanlæg elimineres til det minimale

Danmark har en verdensledende biogassektor, men udviklingen af dansk biogasproduktion skrider alligevel langsommere frem end forventet. Årsagen skal bl.a. findes i modstand mod planlagte anlæg som følge af bekymring over lugtgener. Men nu har forskere fra Aarhus Universitet udviklet viden og teknologi til at imødegå lugtgener fra selv moderne, veldimensionerede biogasanlæg. ”Ved hjælp at ny … Læs mere

Verdens første færge baseret på brint er indviet

San Francisco-bugten vil snart have en ny fossilbrændstoffri færge flydende i sine farvande, drevet fuldstændig frem af brintbrændselsceller, og embedsmænd håber, at den varsler forandring på åbent hav. Der er tale om verdens første kommercielle passagererfærge baseret på brint. Det passende navn Sea Change, den 70 fod (21 meter), 75-passager færge vil betjene flere stop … Læs mere

Snart kører alle Torontos skraldebiler på biogas

Fra og med marts 2020 vil Torontos 170 skraldebiler køre på biogas. Biogassen er dannet på basis af indsamlet organisk affald og madrester. Når  skraldebilen er tømt kan den derefter straks fylde brændstoftanken med RNG (Renewable Naturel Gas). Bortset fra at være mere miljøvenlig, er RNG også billigere end fossile brændstoffer, såsom diesel.  Læs mere … Læs mere

Menneskers ekskrementer har værdi

Menneskelige ekskrementer er en ressource, der har en god værdi til gødning og biogas. Det er de fattet i et sanitetsselskab i bl. a. Ghana. Her blandes tørret fækalt affald med organisk affald, der skal omdannes til biogas, der kan bruges til elektricitetsfremstilling. Det er Verdensbanken der sammen med bl.a. Unilever der støtter projektet.

Læs mere

Fra gylle til varme og el

Af Bodil HM Olsen Gylle er der nok af. Produktionen bliver ikke påvirket af russiske invationer eller andre internationale hændelser. Og gylle kan omdannes til CO2-neutralt biogas, der kan forsyne os med el og varme. HMN-koncernen er som det første danske energiselskab begyndt at sende biogas ud til kunderne via naturgasnettet. Silkeborg Kommune, der er … Læs mere

Kør 9500 km på en liter benzin

Af Bodil HM Olsen Det er resultatet når man udfordrer 3000 studerende fra 26 lande til at designe og bygge den bil, der kan køre længst på 1 liter benzin. Her bliver materialer, opfindsomhed og ingeniørkunst presset til det yderste, og kan dermed bane vejen for fremtidens hyper-energieffektive biler. Fra DTU, der har deltaget i … Læs mere

Store ambitioner om et grønt Bornholm

På Bornholm vil man inden fem år gøre øen CO2-neutral og selvforsynende med grøn energi. Projektet skal gøre øen til europæisk frontløber. Af Cecilie Dahlerup BÆREDYGTIGHED: Der er store planer i gang for tiden på Bornholm. Vindmøller og biogasanlæg skal være fremtidens energikilder. Allerede i dag stammer 33 pct. af al øens energiforsyning fra vedvarende … Læs mere

Eksplosiv vækst af prutter og orm

Gennem de seneste år har danskere i stort tal købt de miljøforbedrende hjælpepakker, som Folkekirkens Nødhjælp har tilbudt op mod jul. Træ er desværre den eneste form for brændsel, en stor del af verdens befolkning har adgang til. Det betyder, i kombination med stigende befolkningstilvækst, at hele landskaber bliver ryddet for træer og buske. I … Læs mere