Da ikke-bilende fik bilisternes fordele faldt antallet af bilende medarbejdere

Hvis medarbejdere som led i deres ansættelse får stillet en gratis p-plads til rådighed så fremmer det åbenlyst motivationen til at man tager bilen til arbejde. Omvendt viser erfaringer fra Californien, at da alle ansatte i otte virksomheder blev tilbudt en fordel svarende til gratis parkering, faldt pendlingen af ​​private køretøjer med 17 procent, samkørsel … Læs mere

Californien øger byrummet og begrænser parkeringspladser

I Californien har guvernøren nu underskrevet en lov Assembly Bill 2097, der eliminerer retten til at man har individuel parkeringsplads hvis man bor inden for en halv mil (ca. 800 m) fra et trafikknudepunkt. I begrundelsen for beslutningen anføres at p-plads-retten  øger boligudgifterne, bruger værdifuld jord og gør kvarterer mindre tilgængelig. Det er også gavnligt … Læs mere

Nu er chancen der for at vi ændrer trafikvaner

Man må smede mens jernet er varmt. Det gør de i Råpdet for Bæredygtig trafik. De har sendt en række konkrete forslag til Folketingets Transportudvalg til hvordan også transportsektoren kan bidrage til at afhjælpe forsyningskrisen. De refderer bl.a. til hvordan den lignende forsyningskrise i 1973 blev fulgt op af en række indsatser for at man … Læs mere

På Bornholm styrkes den kollektive trafik

Mens den kollektive bustrafik generelt lider nød i kølvandet på corona-krisen er det lykkedes på Bornholm at gå den modsatte vej. Her har Enhedslisten, Venstre og Socialdemokratiet indgået et forlig der bl.a. indebærer at den kollektive trafik på Bornholm styrkes og omlægges til elektrisk drift.  Gamle udslidte diesel-busser skal udskiftes med el-busser og trafikselskabet (BAT) … Læs mere

Virksomheder får hjælp til at lægge om til cykler

Det er stadig mere nødvendigt at der findes alternativer til den alt for voldsomme privatbiltrafik.  En af dem der godt vil hjælpe virksomheder og deres medarbejdere til at ændre transportvaner er Cyklistforbundets væksthus. De yder gratis rådgivning om cykelfremme, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed og deres behov. I deres samlede tilbud indgår transportvaneundersøgelse, … Læs mere

Verdens første brinttog på skinner

Kapløbet om at få snavsende diesellokomotiver af skinnerne steg et gear i starten af september med lanceringen af ​​verdens første 100 procent brintdrevne tog.  Lokomotiverne er sat til at arbejde på en linje nær den tyske by Hamborg, hvor de suser frem og udsender kun vand.  Omkring halvdelen af ​​Europas jernbanenet er elektrificeret, men nogle … Læs mere

En delebil erstatter 10-15 privatbiler

Bildeling bidrager til mere miljøvenlig mobilitet både ved at bildeling erstatter op til 10-15 privatbiler og at de, som bruger delebil fremfor privatbil kører 30 procent mindre bil. Bildelingens effekt på reduceret bilbrug er særlig afgørende i tætte byområder. Tjenesten kan bidrage til at udjævne sociale og økonomiske skævheder ved at lavindkomstgrupper lettere kan få … Læs mere

Billige togbilletter sparer CO2

I løbet af de tre sommermåneder forsøgte Tysklands politikere at lokke flere til at tage toget ved at udbyde særligt billige månedsbilletter. Således kunne man for kun ni euro købe en månedskort til regionaltog, metro og busser. Og det har været en kæmpe succes, der samlet har sparet Tyskland for 1,8 millioner ton CO2. Det … Læs mere

Inflationshjælp i Spanien: gratis kollektiv transport

Ligesom Danmark har Spanien på flere områder indført inflationshjælp til befolkningen, og 1. september trådte et meget imødeset tiltag i kraft. Her får spanierne nemlig mulighed for at få gratis månedsbilletter til alle lokaltog og mellemdistance-intercitytog. Længere ture og enkeltbilletter er ikke omfattet, skriver Ritzau. Spanien kæmper lige nu med en inflation på over 10 procent set på årsbasis, og … Læs mere

700 mio mindre CO2 hvis alle gør som Holland

 . Forskere fra Syddansk Universitet har lavt en interessant undersøgelse. Undersøgelsen så på de cykelelskende hollændere og kvantificerede, hvor meget de globale kulstofemissioner ville falde, hvis alle hoppede på deres cykel så meget som de gør i Holland for at komme fra punkt A til punkt B.  Hollændere cykler i gennemsnit 2,6 kilometer om dagen. Hvis … Læs mere