Brint kan nu lagres i fast form

Hydrogen (brint) kan gemmes i højere koncentration end i flydende form. Det kan bindes stofligt i magnesium (der er lettilgængeligt) og bor (der er rimelig tilgængeligt). Det er en epokegørende opdagelse, da det betyder at vi kan undgå luftformig lagring. Det vil være langt nemmere at håndtere når det kan bindes til f.eks. magnesium og … Læs mere

Teknologisk løft for brintproduktion

Al CO2-neutralt brændstof, som behøver separat H2 (brint, hydrogen) bliver billigere og mere effektivt at fremstille. En ny metode til effektiv brintproduktion, der adskiller ilt- og brintgenerering, udviklet af forskere i Sverige, eliminerer eksplosionsrisici og behovet for sjældne jordarters metaller med en effektivitetsgrad på 99 procent. Denne innovation lover lettere integration med vedvarende energi og har … Læs mere

Så har Danmark fået sin første brintbus

Så har Danmark fået sin første brintdrevne bybus. Den kører nu rundt i København på linie 300 S mellem Ishøj og Lyngby.  I modsætning til elbussen kan den tankes op på få minutter, og i modsætning til dieselbussen udleder den ingen CO2.   Det er Toyota der står bag bussen der er stort set lydløs … Læs mere

Verdens første brintdrevne fragtskib

Verdens første kommerciele brintdrevne fragtskib skal snart ud på sin jomfrurejse. Udviklet af den franske reder Compagnie Fluvial Transport (CFT), vil skibet være verdens første fragtskib, der sejler på brint, og det er planlagt til at blive indsat på floden Seine i Paris. Brintfragtskibet vil operere på komprimeret brint produceret ved elektrolyse og baner vejen for … Læs mere

Der kører brintbusser i Nordjylland

Hvad har Aalborg til fælles med den store internationale metropol London, den historiske og gamle by Versailles, det enorme havnecentrum Rotterdam og Pau, hvis bjerge har været fast inventar på over halvdelen af historiens Tour De France-løb gennem tiden? Svaret er noget så futuristisk som brintbusser. Læs mere her.

Verdens største brintanlæg i en startfase

Vedvarende strøm fra solceller og vindmøller kan konverteres til brint, så det kan lagres til vindstille og overskyede dage eller bruges som grønt brændsel i industri, tung transport, skibsfart m.fl. Projektet Green Hydrogen Hub Denmark undersøger muligheden for at bygge et af verdens største grønne brintproduktionsanlæg og kombinere det med et underjordisk brintlager i området … Læs mere

Når der er for meget vindstrøm laver de brint

På Orkneyøerne (ca. 70 øer i det nordlige Skotland) blæser det meget. Så meget at de ikke kan gøre brug af al en strøm som vindmøllerne producerer. Derfor bruger de vindmøllestrømmen til at lave brint. Brinten bruger de så til at drive lokalt skib, en flåde af biler og potentielt verdens første hydrogendrevne havfærge i … Læs mere

Danmarks første brintbusser kører nu i Aalborg

I Aalborg kører nu Danmarks tre første brintdrevne busser rundt. De sparer 60.000 liter diesel og 131 tons CO2 – hvert år. Så meget reducerer de nye brint-busser diesel-forbruget og CO2-udledningen i Aalborgs offentlige trafik. I stedet for dieselpartiker kommer der ren vanddamp ud af de nye bussers udstødningsrør. Læs mere her.

Kommentar: Omdan vindenergi til brintbrændstof

Før vi laver store investeringer i at eksportere vores overskudselektricitet fra vindmøller, bør vi undersøge mulighederne for at bruge det til at producere brint i stedet. Det er nemlig potentielt både et billigere og mere bæredygtigt alternativ, skriver geolog Jens-Ole Koch. Læs hans kommentar her. Men transformationen giver store energitab. Læs her.