En noget usædvanlig trussel

Her er en lidt usædvanlig trussel mod den japanske regering: Elektronikgiganten Sony har sammen med Ricoh, Nissay Asset Management og Kao truet den japanske regering med at flytte deres forretning udenlands, hvis ikke der kommer bedre adgang til vedvarende energi i landet. Virksomhederne oplever stigende pres for at nedbringe CO2-udslippet i forsyningskæden for at hamle op … Læs mere

Rekordfald for fossilenergi – rekord stigning for vedvarende energi

Vedvarende energiformer sætter ny rekord for den globale elproduktion i år. Det sker i skarp kontrast til andre dele af energisektoren såsom efterspørgslen på olie, gas og kul, der har været stærkt faldende på grund af den verdensomspændende coronakrise. Det fremgår af en ny rapport fra det internationale energiagentur (IEA) om vedvarende energi i perioden 2020-2025. Sidste … Læs mere

Colombus’ s indbyggere stemte massivt for 100% vedvarende energi

Delstaten Ohios hovedstad Columbus, USAs 14. største by med en befolkning på ca. 900.000, har stemt ja til at overgå til 100% vedvarende energi allerede i 2023. Tilslutningen til forslaget lå på overvældende 76%. “Columbus vil føre an i hele landet med intelligente strategier for ren energi,” sagde Columbus borgmester Andrew J. Ginther tirsdag aften.  Med over … Læs mere

Positive takter med bølgeenergi

Udnyttelse af energien fra havbølger til produktion af vedvarende energi har været på dagsordenen for forskere i energisamfundet i nogle år. Det har hidtil været meget begrænset, hvad der har været af kommerciel succes. Det kan snart ændre sig takket være et par virksomheder, der endnu en gang forsøger at gøre bølgeenerrgi til en kommerciel virkelighed. Et … Læs mere

Elektrokatalysator omdanner kuldioxid til etanol.

Et forskergruppe fra Northern Illinois University har opdaget en ny elektrokatalysator, der kan omdanne kuldioxid og vand til ethanol med meget høj energieffektivitet og lave omkostninger. Ved en elektrokemisk reaktion nedbryder denne katalysator kuldioxid og vandmolekyler og samler de brudte molekyler selektivt i ethanol under et eksternt elektrisk felt. Den nye metode har over 90% … Læs mere

Dobbelt op med sol og vind på 5 år

Grøn energi stormer frem på verdensplan. Men det skal gå endnu hurtigere, hvis vi skal rykke på klimaet.Der er medvind til vindenergi, og solcellerne er godt på vej ud af skyggen fra kul og olie. På bare fem år er verdens andel af energi fra sol og vind fordoblet, fordi vedvarende energi vokser, mens forbruget … Læs mere

Når der er for meget vindstrøm laver de brint

På Orkneyøerne (ca. 70 øer i det nordlige Skotland) blæser det meget. Så meget at de ikke kan gøre brug af al en strøm som vindmøllerne producerer. Derfor bruger de vindmøllestrømmen til at lave brint. Brinten bruger de så til at drive lokalt skib, en flåde af biler og potentielt verdens første hydrogendrevne havfærge i … Læs mere

Sydney er skiftet til 100% grøn strøm

Bystyret i Australiens største by, Sydney, er gået over til at bruge 100 procent grøn strøm. Det betyder, at al elektricitet til sportshaller, svømmehaller, offentlige bygninger, parker, rådhuset og byens 23.000 gadelamper nu kommer fra lokale solpaneler og vindmøller i delstaten New South Wales. Det ventes at spare 20.000 tons CO2-udledninger hvert år. Med en … Læs mere

Vindstrøm før: med tilskud. Nu: ingen tilskud, men billigere energi

Der har været eksempler på at vindmølleprojekter offshore kunne etableres uden offentlig støtte. For første gang taler man nu om en vindmøllepark hvor energiproduktionen vil være så billig at man kan føre penge tilbage til samfundet. Altså at elregningen vil være lavere end ellers. Det er konklusionen af ​​en analyse fra et internationalt team ledet … Læs mere

Vedvarende energi er nu primære el-forsyner i EU

»Vedvarende elproduktion overhalede produktion baseret på fossile brændsler for første gang nogensinde. I første halvdel af 2020 leverede vedvarende energi – vind, sol, vandkraft og bioenergi – 40 procent. af elektriciteten til EU-27, mens fossile brændsler leverede 34 procent. Det skriver tænketanken Ember. For bare ni år siden fyldte fossil energi det dobbelte af vedvarende … Læs mere