Kæmpe fabrik skal forvandle vindenergi til CO2-fri gødning og brændstof

Med opbakning fra nogle af de største virksomheder i dansk erhvervsliv inden for skibsfart og landbrug vil Copenhagen Infrastructure Partners bygge Europas største anlæg til at omdanne vindstrøm til CO2-fri gødning og CO2-fri brændstof i Esbjerg. Byen bliver centrum for grøn energi i hele Nordsø-området, mener byens borgmester. Læs mere her.

Solenergien afsalter havvandet og de dyrker tomater

I det sydlige Australiens regnfattige kystområder bruger Sundrop Farms havvand og sollys til dyrkning af tomater og peberfrugter. Deres topmoderne drivhuse opfanger solenergi til afsaltning af havvand, varmeskabelse og elektricitet, der alt sammen bruges til afgrøderne. „Vi håndterer ikke bare en energiproblematik eller en vandproblematik,“ udtaler Philipp Saumweber, administrerende direktør for Sundrop, „vi håndterer begge … Læs mere

Grøn energi overhaler sort energi for første gang nogensinde

Produktionen af den grønne strøm overhalede for første gang nogensinde den sorte strøm i EU i 2020. Elproduktionen fra vedvarende energikilder stod i 2020 for cirka 39 procent af den samlede energiproduktion i EU, og det er op fra 34 procent fra året før. I samme ombæring faldt produktionen fra fossile brændstoffer fra cirka 40 … Læs mere

Tang til såvel mad som vedvarende energi

Tang har en række kvaliteter som vi ikke i vesten ikke endnu har lært at anerkende. Her kunne vi lære af det asiatiske køkken som gennem århundreder har gjort brug af tang og dets store mængder protein og kulhydrater Nu er en Trophic en teknologivirksomhed med baggrund i vedvarende energi, i gang med for alvor … Læs mere

En noget usædvanlig trussel

Her er en lidt usædvanlig trussel mod den japanske regering: Elektronikgiganten Sony har sammen med Ricoh, Nissay Asset Management og Kao truet den japanske regering med at flytte deres forretning udenlands, hvis ikke der kommer bedre adgang til vedvarende energi i landet. Virksomhederne oplever stigende pres for at nedbringe CO2-udslippet i forsyningskæden for at hamle op … Læs mere

Rekordfald for fossilenergi – rekord stigning for vedvarende energi

Vedvarende energiformer sætter ny rekord for den globale elproduktion i år. Det sker i skarp kontrast til andre dele af energisektoren såsom efterspørgslen på olie, gas og kul, der har været stærkt faldende på grund af den verdensomspændende coronakrise. Det fremgår af en ny rapport fra det internationale energiagentur (IEA) om vedvarende energi i perioden 2020-2025. Sidste … Læs mere

Colombus’ s indbyggere stemte massivt for 100% vedvarende energi

Delstaten Ohios hovedstad Columbus, USAs 14. største by med en befolkning på ca. 900.000, har stemt ja til at overgå til 100% vedvarende energi allerede i 2023. Tilslutningen til forslaget lå på overvældende 76%. “Columbus vil føre an i hele landet med intelligente strategier for ren energi,” sagde Columbus borgmester Andrew J. Ginther tirsdag aften.  Med over … Læs mere

Positive takter med bølgeenergi

Udnyttelse af energien fra havbølger til produktion af vedvarende energi har været på dagsordenen for forskere i energisamfundet i nogle år. Det har hidtil været meget begrænset, hvad der har været af kommerciel succes. Det kan snart ændre sig takket være et par virksomheder, der endnu en gang forsøger at gøre bølgeenerrgi til en kommerciel virkelighed. Et … Læs mere

Elektrokatalysator omdanner kuldioxid til etanol.

Et forskergruppe fra Northern Illinois University har opdaget en ny elektrokatalysator, der kan omdanne kuldioxid og vand til ethanol med meget høj energieffektivitet og lave omkostninger. Ved en elektrokemisk reaktion nedbryder denne katalysator kuldioxid og vandmolekyler og samler de brudte molekyler selektivt i ethanol under et eksternt elektrisk felt. Den nye metode har over 90% … Læs mere

Dobbelt op med sol og vind på 5 år

Grøn energi stormer frem på verdensplan. Men det skal gå endnu hurtigere, hvis vi skal rykke på klimaet.Der er medvind til vindenergi, og solcellerne er godt på vej ud af skyggen fra kul og olie. På bare fem år er verdens andel af energi fra sol og vind fordoblet, fordi vedvarende energi vokser, mens forbruget … Læs mere