Kategoriarkiv: Vedvarende energi

En 1/3-del af jordens el produceres med vedvarende energi

Udbygningen af vedvarende energi steg med 7,9 procent i 2018, hvilket betyder, at grønne energikilder som sol, vind og vand nu udgør en tredjedel af den samlede globale kapacitet til at lave strøm. Danmark er med 61 procent et af de lande med den højeste kapacitet til at producere grøn energi. Læs mere her. Hør her om hvordan vedvarende energi nu overgår kul i USA.

Australien: Den vedvarende energi bryder frem på trods af kulsort regering

Australien har – som USA – fået en regering der modsætter sig CO2-begrænsning. Men den vedvarende energi lader sig ikke sådan stoppe. Staterne Queensland og Victoria har for eksempel mål for vedvarende energi, der sigter mod at få halvdelen af ​​staternes elproduktion fra vedvarende energi de næste 10 år. Det vil ske i en kombination af sol og  vindenergi. Læs mere her.

Solcellekoorperativet leverer strømmen, styrker sammenholdet og giver overskud

Solenergi produceret for borgerne, af borgerne. Det er det, dette ambitiøse franske samarbejde fokuserer på. Det sker i Aubais i det sydlige Frankrig. Her har lokalsamfundet gået sammen om at etablere et solcelleanlæg på 700 paneler, der producerer 380 Mwh/år. Det startede i 2018 og allerede i 2019 har de – udover billig strøm – fået udbetalt deres første udbytte af deres investeringer. Se en lille film om projektet her.

Arbejdspladserne er i vedvarende energi

De stærkt stigende investeringer i vedvarende energi har en stærk pointe som bliver mere og mere klar: de fremmer jobskabelsen. I USA hitter fornybar energijobs, hvilket skaber stabil og højtlønnet beskæftigelse for arbejdere i nogle af de områder, hvor man ellers har levet af fosile brændstoffer og en kulindustri, der er på nedtur. Det ændrede fokus skaber efterspørgsel efter arbejdere til at opbygge solpaneler og vindmøller.  Læs mere her.

Orkanen lærte Puerto Rico at omstille til vedvarende energi

Puerto Rico blev i 2017 udsat for en forfærdelig orkan da gjorde at øen var uden energi i flere måneder. Orkanen afslørede at øen var meget følsom med en energiforsyning der primært bestod af fossil energi.  For at sikre, at det aldrig sker igen, har Puerto Rico vedtaget et lovforslag, der omstiller øen til 100 procent vedvarende energi.  Læs mere her.

Wales skal være 100% baseret på vedvarende energi fra 2035

Politikerne i Wales har udarbejdet en ny ambitiøs energiplan, der vil betyde at landets energiforsyning fra 2035 er 100% baseret på vedvarende energi. Overgangsfasen forventes at skabe over 20.000 nye job og levere et økonomisk boost på $ 10 milliarder til landets økonomi. Specifikt foreslår planen energieffektivisering af 870.000 boliger og udrulning af 11GW vedvarende energi kapacitet.  Læs mere her.

Han sørger for billig biogas og renser søen

Richard Awra, der bor tæt ved Victoria-søen i Kenya er i gang med at løse flere problemer på en gang. Den gængse fossile energi (trækul) er blevet stadig dyrere for borgerne som ønsker en alternativ energikilde. Victoriasøen er ved at blive kvalt i vandhyacinter, der trækker ilten ud af vandet og gør fiskeri stadig vanskeligere. Han har nu etableret i biogasanlæg baseret på høst af vandhyacinterne. Anlægget forsyner familierne med alternativ, fossilfri og billigere energi, Se her en skøn lille film om den symbiotiske løsning

 

Kenyas energiproduktion skal være 100% vedvarende i 2020

Kenya planlægger at forbinde hele landets elnet til vedvarende energi inden 2020. I øjeblikket kommer 70 procent af landets installerede elkapacitet fra vedvarende energikilder. Det er mere end tre gange det globale gennemsnit. Landet har opnået det imponerende resultat bl.a. ved at investere kraftigt i geotermisk kraftproduktion. Læs mere her.