Fra gylle til varme og el

MEC_Gylletilgas
Af Bodil HM Olsen

Gylle er der nok af. Produktionen bliver ikke påvirket af russiske invationer eller andre internationale hændelser. Og gylle kan omdannes til CO2-neutralt biogas, der kan forsyne os med el og varme.

HMN-koncernen er som det første danske energiselskab begyndt at sende biogas ud til kunderne via naturgasnettet.

Silkeborg Kommune, der er en af de første biogas-kunder,  kan reducere deres CO2 udledning med 14.000 tons i løbet af fire år, alene på opvarmningen af 108 af kommunens  bygninger, der før blev opvarmet med naturgas. For Silkeborgs borgmester, Steen Vindum, er det også en vigtig pointe at denne biogas er en dansk produceret energiform, som på sigt kan give nye danske arbejdspladser.

Når gyllen har været bearbejdet i biogasanlæget, sendes restproduktet tilbage til landmændende, hvor det fungerer som fuldgod men miljømæssigt bedre gødningsform. Dermed bliver landbrugets miljøbelastning også reduceret.

 

Ifølge HMN-koncernen er der følgende fordele ved biogas:

Biogas udnytter metanen i biomassen i stedet for at sende den til vejrs som en kraftig drivhusgas.

Biogas er CO2-neutral.

Biogas kan levere el og varme døgnet rundt hele året.

Den afgassede biomasse er fuldgod gødning, som er lettere for planterne at optage.

Overskydende biogasproduktion et sted kan transporteres et andet sted hen via naturgasnettet.

 

FAKTA:

HMN-koncernen er danmarks største gasselskab. Det er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

 

Ved afbrænding af naturgas udledes der ifølge Institut for Miljøvidenskab under Aarhus Universitet cirka 2,3 kilo CO2 per kubikmeter, mens biogassen er CO2-neutral.

Du kan læse mere her