Der tages livtag med cystisk fibrose

Et nyt lægemiddel målrettet den arvelige sygdom cystisk fibrose er så effektiv at den giver patienter en forventet levealder på ca. 80 år, så længe behandlingen indledes i teenageårene. Det fremgår af en opslugende god artikel om sygdommen og udviklingen af omtalte behandling. Læs den her.  Perspektiv: Et barn født med cystisk fibrose i 1930’erne døde typisk som … Læs mere

Terror bekæmpes bedst med politik

Vi har ikke gode erfaringer med at bekæmpe terror med krig. Historien viser at den bedste måde at bekæmpe dem, der står bag terror, er politik. Sådan siger Tore Hamming, der forsker i terror. En del af forskningen indebærer at han har set på hvad var det der gjorde at en terrororganisation stoppede. De stoppede … Læs mere

ADHD kan have givet os en evolutionær fordel

I en uventet drejning bliver træk, der tidligere var forbundet med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), nu undersøgt via en evolutionær linse. En ny undersøgelse fra University of Pennsylvania afslører, at egenskaber som distraherbarhed og impulsivitet, almindeligvis betragtet som uønskede symptomer på ADHD , kan have været fordelagtige for vores tidlige forfædre under den vanskelige proces med at søge føde. … Læs mere

De fjerner saltet og øger høstudbyttet

I en stor ødemark i Indre Mongoliet har kinesiske videnskabsmænd fundet en måde at forvandle enorme dele af saltholdig-alkalisk jord til frugtbare marker. Deres enkle teknik reducerer jordens saltindhold med 36 % og øger afgrødeudbyttet med 30,5 %. Landmænd i Holland arbejder også med jordens saltholdighed, med nogle fantastiske resultater. Læs mere her. Læs her … Læs mere

Vi har potentiale til at bryde ud af “stammen”

Forskning har vist, at vi sædvanligvis drages mod mennesker og grupper, der ligner eller lyder som os, vores venner og familie først og fremmest. Denne naturlige tribalisme nævnes ofte som en årsag til, at kulturelle forskelle fører til fjendskab og endda vold. Men nu viser aktuel forskning at vi har potentialet til at hæve sig … Læs mere

Katte har 300 måder at kommunikere på

Mange katteejere er vant til at fortolke deres kæledyrs følelser gennem mjav og spinden, men kattekommunikationens mystiske område er meget dybere. En nylig undersøgelse har afsløret kattes hemmelige sprog, og fundet ud af, at disse tilsyneladende stoiske væsner har cirka 300 forskellige ansigtsudtryk for at angive deres følelser, lige fra søde smil til voldsomt hvæsende ansigter. Læs mere her fra … Læs mere

Forskerne tager over når politikerne svigter

Da COP28 startede i Dubai i november, var klimapolitikken i søgelyset. Men det er ikke kun politikere, der har magten til at skabe og inspirere til forandring. Forskere, videnskabsmænd og innovatører spiller en nøglerolle i at give os den viden og de nødvendige værktøjer til at bekæmpe klimaforandringerne lige nu og i fremtiden. I november mindede … Læs mere

Hun forsker i løsninger på klimakrisen – og hun får hul igennem

Naila Moloo tjener som eksempel for sin generation. Hun er 17 år og stærkt dedikeret i at finde løsninger på klimaproblemerne. Selvom hun har mødt rigtig mange afslag eller lukkede døre så kæmper hun videre. Hun forsker i hvordan solceller kan anvendes mange flere steder og blive gennemsigtige og f.eks. anvendes i vinduer og på … Læs mere

Fotosyntese 2.0

Den bornholmske økologiske ingeniør og opfinder Ove Loland kommer med et velafprøvet alternativ til den massive statslige pengeindsprøjtning til lagring af CO2 i undergrunden. Det sker med baggrund i en lang og grundig græsrodsforskning. Læs mere her. Er du interesseret i at indgå i den omtalte græsrodsforskning, som en slags tænketank, så kontakt Ove Loland … Læs mere