Fremtidens minedrift er i udtjente vindmøller og mobiletelefoner

De jomfruelige ressourcer svinder ind og bliver mere og mere utilgængelige, og samtidig er det meget klimabelastende hele tiden at skulle have nye mængder af jern, aluminium og stadig mere sjældne jordarter. Fremtidens minedrift ligger i at udvinde ressourcerne i de udtjente materialer, der ellers kasseres. Ikke mindst er der i byggebranchen et kæmpepotentiale, og … Læs mere

Rema 1000 stopper salg af flybårne varer

Supermarkedskæden vil satse på varer, der er transporteret mere klimavenligt. Klimahensynet fylder mere og mere for mange forbrugere. Vi vil gerne spise mere grønt og mere lokalt. Det kan imidlertid være svært at vide, hvordan varerne hos købmanden egentlig er endt dér. Er de kommet med fly, containerskib eller lige rullet ind fra et jordbrug … Læs mere

England forbyder salg af spagnum

Fra 2024 er det forbudt i England at sælge spaghnum. Forbuddet hænger sammen med, at når man graver spagnum op, frigiver man en store mængder af CO2, som er bundet i tørvemosen. Tørven, som er en levende svamp af spagnum-mosser, forvitrer og tørrer ud, når mosen tørlægges. Det er en proces, der udleder massive mængder … Læs mere

På vej mod fossilfrie byer

Om to årtier kan byerne udlede 90 procent mindre CO2 end i dag – og det endda helt uden nye teknologiske opfindelser, siger international tænketank. I dag bor 55 procent af verdens befolkning i byer, og FN forventer, at tallet vil stige til 70 procent i år 2050. Ikke overraskende sætter det aftryk: To tredjedele af klodens udledning … Læs mere

Det er madens smag, der skal begrænse vores kødforbrug

Når så mange mennesker elsker bacon er det p.g.a. smagen. Skal vi i større grad ændre vores spisevaner i vegetabilsk retning, så handler det om smagen. Kan vi på basis af nye smagsblandinger nå frem til en god smag som er på niveau med den lækre kødsmag, så er basis dannet for den grønne omstilling … Læs mere

Det er muligt at producere stål CO2-neutralt

Stålindustrien er en af de helt store, sorte poster på verdens klimaregnskab. Omkring otte procent af alle vores drivhusgasudledninger stammer fra stålproduktion. Men i Sverige, hvor stålindustrien er stor og vigtig, er man måske tæt på at knække en af klimakrisens hårdeste nødder. Forleden modtog bilfabrikanten Volvo nemlig verdens første sending fossilfrit stål, og det kan vise … Læs mere

Biokul kan lagre CO2 i jorden

Biokul har potentiale til at lagre kulstof i landbrugsjorden i over 100 år. Det kan gøre udpint jord mere frugtbar og cirkulere næringsstoffer som fosfor, kulstof og kalcium, der kan gå tabt, når der høstes, tilbage til markerne år efter år. Biokul er kort sagt forkullede biorester – for eksempel halm eller gylle –  som kan … Læs mere

CFC-forbuddet afværgede muligvis klimakatastrofe

Det internationale forbud mod ozonnedbrydende kemikalier i 1987 kan have hjulpet allerede med at afværge en klimakatastrofe, sagde forskere i denne uge. En undersøgelse fandt ud af, at de globale overfladetemperaturer kunne have steget med yderligere 1 grad Celsius i dette århundrede uden forbuddet, hvilket satte planeten på en farlig vej til klimaudbrud.  CFC -kemikalier blev brugt i … Læs mere

Restaureringprojekt for tørvemose vil absorbere CO2

De intensiverende brande og oversvømmelser gør det meget vanskelig at ignorere klimakrisen i disse dage, men et projekt i Storbritannien planlægger at løse begge disse spørgsmål ved at genoprette det tørre og golde landskab på en hede nær Manchester. I løbet af de sidste seks måneder har fredningsfolk under ledelse af National Trust arbejdet på … Læs mere

Biodiversitet og klima følges ad

Biodiversitet og klima går hånd i hånd. Der er ikke – hvis vi gør det rigtigt – nogen modsætning mellem at arbejde for en styrket biodiversitet og binding af CO2. Det fastslår tre forskere i følge Videnskab.dk. De tre forskere anfører fire området hvor biodiversitet og klima er hinandens forudsætning. F.eks. anføres at en blandingsskov … Læs mere