Kategoriarkiv: Klima

Corona-effekt: stort fald i CO2-udslip

Covid-19-udbruddet forårsager stor menneskelig lidelse, men det har også reduceret CO2-emissioner. Den økonomiske aktivitet er dæmpet som følge af Corona-krisen ikke mindst i Kina En foreløbig opgørelse viser en reduktion på 15 til 40 procent i produktionen på tværs af nøglesektorer. Man vurderer at Kinas CO2-udslip i februar er reduceret med 25% og at den lokale forurening er reduceret væsentligt. Læs mere her.

Madskove vinder frem

Madskove – der er en slags skovlandbrug – vinder frem flere steder både i Danmark og i udlandet. Der er en række gode sideeffekter ved at dyrke jord i sammenhæng med spiselige træer og buske (permakultur). Det er super godt for jorden og godt for helbredet. Madskove er kulstofslagrende, idet der lagres CO2 i træerne og i det muldlag, som bevares i et skovsystem, hvor der er fokus på træer, buske og flerårige planter. I det almindelig landbrug er der fokus på en-årige planter, og dermed er der stort set ingen kulstoflagring og ej heller tykke muldlag, som kan lagre CO2. Læs mere om hjemlige erfaringer her og erfaringer fra England her.

Læs resten

BP afbryder samarbejde med klimaskeptiske lobbyorganisationer

Det er ikke nemt at være klimabevidst olieselskab. Olieselskabet BP har dog taget et første skridt og meldt  sig ud af tre forskellige lobbyorganisationer, der kæmper for den fossile industri. Årsagen er den simple, at selskabet og organisationerne er uenige om klimapolitikken. BPs officielle politik er at de skal være klimaneutrale i 2050. Læs mere her.

Stigningen i CO2 er stagneret, men økonomien vokser fortsat

Verdensøkonomien voksede med 2,9 pct. i 2019, men CO2-udledningen flader ud. I 2019 standsede stigningen i den globale energirelaterede udledning af CO₂, hvilket ikke er set siden den verdensøkonomiske recession i 2009. Læs mere her.

Hvis man skal sige noget positivt om corona-virusen er det, at den dæmper flytrafikken og den voldsomme import af f.eks. ny elektronik. 

Træplantning som klimakompensation, der virker

Der har været en del fokus på klimakompensation der ikke virker. Stig Dalager har lavet reseach og fundet et eksempel på klimakompensation der virker. Træplantning i Uganda hvor det er de lokale der ejer, planter, beskytter og plejer træerne. Træer plantet under tropiske himmelstrøg vokser 2-3 gange hurtigere end her og binder således meget mere CO2. Samtidig kan de nyttiggøres også inden de fældes. Man kan via satelitbilleder tjekke at træerne er der og vokser. Han anbefaler således at man kigge på firmaet Trofaco (Tropical Farmer Connect.

Bioraffinering har stort potentiale til at binde CO2 i landbruget

Bioraffinering har et overset potentiale når det gælder dansk landbrugs indsats for at binde CO2. Her fastholder man den store næringsmængde der er i græs og erstatter import af soja. Samtidig binder man meget mere CO2 end man gør med at dyrke korn. Endelig øger man jordens mængde for at optage og fastholde vandmængderne. Læs mere her og her.

Microsoft vil indsamle al den CO2 de har udsendt

Microsoft lover at fjerne alt det kuldioxid, de nogensinde har frigivet til atmosfæren inden 2050. Virksomheden forpligter sig til at blive kulstofnegativ i 2030, hvilket betyder, at det planlægger at trække mere kuldioxid ud end det udsender. Teknologien, der er nødvendig for at gøre dette mål til virkelighed, er stadig dyr og ikke bredt kommercielt tilgængeligt, så virksomheden planlægger også at bruge 1 milliard dollar i de næste fire år til at finansiere innovation i reduktion, indfangning og fjernelse af kuldioxid fra atmosfæren. Læs mere her.