Kategoriarkiv: Klima

Plant træer – masser af træer

At plante millioner af træer over hele verden er langt den største og billigste måde at klare klimakrisen siger forskere, der har foretaget den første beregning af, hvor mange flere træer der kunne plantes uden at gå ind på afgrøder eller byområder. Som træer vokser, absorberer og opbevarer de CO2 Deres forskning skønner, at et verdensomspændende planteprogram kunne fjerne to tredjedele af alle de emissioner, der er blevet pumpet i atmosfæren af ​​menneskelige aktiviteter. Et tal forskerne beskriver som “mind-blowing”. Læs mere her.

Hård konkurrence om at være først med ren kød

Der er hård konkurrence i kampen om at være den første virksomhed, der kan levere rent kød (kød lavet på laboratorie uden klimaeffekt, uden dyreliv, uden medicinrester, uden fældede skove). Alle kan de se potentiale i at producere og sælge et produkt, der smager som kød, men uden de forfærdelige konsekvenser. Læs eller lyt til hvor langt vi er.

Selv skyskrabere kan bygges i træ

Det kunne lyde som noget af en brandfælde at bygge en skyskraber i træ, men sådan er det ikke mere. Ny teknologi giver os mulighed for at fremstille træ, der er både ekstremt slidstærk og brandhæmmende. Ifølge Yale School of Forestry & Environmental Studies ville udskiftning fra beton og stål til træ reducere emissionerne fra byggebranchen med op til 31 procent.  Se denne lille oplysende video om træbyggeri i højden.

Uddannelse af kvinder er en meget effektiv måde at begrænse CO2-udslippet.

Den dårlige nyhed er at befolkningsvæksten øger ekstremt på klodens CO2-udslip. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget ved det og at det mest effektive middel er at øge kvinders uddannelse i den 3. verden. Uddannede kvinder gifter sig senere og får færre børn. Allerede nu kan vi se at “befolkningsbomben” bliver en fuser. Læs en spændende artikel her fra Zetland.

Finland CO2-neutralt i 2035

Finland har besluttet at være CO2-neutralt fra 2035 – vel og mærke uden at købe kreditter til CO2-kvoter i andre lande. Beslutningen er knyttet sammen med bl.a.  energiafgiftsreformer, investeringer i jernbaner og naturbeskyttelse og bæredygtighedsregler for brug af træ-brændsel. Samtidig skal landet udfase fossile brændstoffer og implementere flere vedvarende energikilder. Læs mere her.

Costa Rica i fossilfri førertrøje

Costa Rica er godt på vej til at blive det første land der er 100% fossilfrit. Elektricitet kommer i vid udstrækning allerede fra vedvarende energikilder – hovedsagelig vandkraft, men også vind, solenergi og geotermisk energi. Landet har fordoblet sit skovdække de sidste 30 år efter årtier med skovrydning, så halvdelen af ​​arealet nu er dækket af træer. Det ømme punkt er transporten. Her har de udviklet en plan der omfatter elektriske passager- og godstog i brug inden 2022 og at halvdelen af busdriften skal være elektrisk i 2035. Derudover etableres en række ladestationer så al vil være elektrisk inden 2050. Læs mere her.

Enigt britisk parlament erklærer landet i miljø- og klimamæssig nødrettilstand

England, Wales og Skotland i miljø- og klimamæssig nødtilstand. «At tackle klimaændringerne er ikke et problem, der kan overlades til enkeltpersoner eller til det frie marked«, siger miljøministeren i Wales. Et enigt britisk parlament har tilsluttet sig en erklæring fra Jeremy Corbyn, lederen af arbejderpartiet Labour. Dermed er Storbritannien det første land i verden, der tager et sådant skridt i lyset af de accelererende klimaændringer og trusler mod klodens biologiske mangfoldighed. Læs mere her.