Obama vil skrotte atomvåben og fossile brændstoffer

USA’s præsident Barack Obama sagde i dag i en tale i Tjekkiets hovedstad Prag, at USA vil gennemføre konkrete skridt for afvikle de tusindvis af atomvåben, som siden Den Kolde Krig har været en trussel mod kloden. I talen siger Obama desuden at det er nødvendigt for verden at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer … Læs mere Obama vil skrotte atomvåben og fossile brændstoffer

Over 60.000 børn har tilmeldt sig affaldsindsamling

Et rekord stort antal børn har meldt sig til Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling.  Således vil flere end 60.000 børn ud at arbejde i naturens tjeneste. Derfor vil der fra den 20. til den 24. april være myriader af børn i alle aldre fra skoler, børnehaver, fritidshjem og andre institutioner i den danske natur for at samle skrald. Sidste år deltog omkring 31.000 børn.

Læs mere Over 60.000 børn har tilmeldt sig affaldsindsamling

Obama giver elbiler et skub

USA skal tilbage i teknologikampen, siger den amerikanske præsident, Barack Obama, og øremærker milliarder til højeffektive batterier, elbiler og hybridbiler. Den amerikanske præsident Obama vil nu bruge 14,4 milliarder kroner på at bringe USA helt i front, når gælder udviklingen af elbiler og de infrastrukturer, der er nødvendige for at sprede dem i samfundet. Læs … Læs mere Obama giver elbiler et skub

ATP investerer 2,2 mia. kr. i alternativ energi

ATP investerer op i mod 400 mio. dollars – svarende til 2,2 mia. kr. i alternativ energi via den globale alternative energifond – Hudson Clean Energy. Investeringerne sker både i sol-, vind- og hydroenergi, men også i nye energiformer som biobrændsel og biomasse. Fonden investerer for op i mod 55 mia. kr. i anlæg, der kan producere energi svarende til elforbruget i samtlige danske husstande.

Læs mere ATP investerer 2,2 mia. kr. i alternativ energi