Enzym kan nedbryde plast

På globalt plan er det kun 10% af al plast der bliver genanvendt. Denne andel kan og skal naturligvis øges, men vi når næppe 100 %. Derfor er det en god nyhed at biologiske forskere fra University of Texas i Austin har udviklet et nyt enzym, der kan nedbryde plastik og gøre det lettere for … Læs mere

Glas omdannes til sand efter brug

Der er tilsyneladende ingen ende på den variation og opfindsomhed, videnskabsmænd og forskere har, når det kommer til genbrug. De har taget plastikaffald og behandlet det for at absorbere CO2. De har taget  menneskeligt affald og forvandlet det til levedygtig vedvarende energi.  Seneste eksempel er iværksætter virksomheden Glass Half Full  der forvandler genbrugsglas til brugbart sand.  Læs mere her.

Meget mere direkte genbrug på københavnsk genbrugsplads

Københavns kommune har besluttet at genbruget fra de kommunale genbrugspladser skal tredobles  frem mod 2025. Et af initiativerne er Delezonen på genbrugsstationen i Vermlandsgade. Her er der – modsat resten af genbrugpladsen – delt ind i kategorier modsat resten der er delt i materialetyper. Kategorierne er f.eks. møbler, en haveafdeling, en byg-selv-afdeling, afdelinger for køkkenudstyr, … Læs mere

Genbrug løfter en flygtningelejr

I Algeriet hjælper et komplet genbrugsanlæg – leveret i en forsendelsescontainer – flygtninge med at tjene til livets ophold og samtidig reducere affald. I flygtningelejre strømmer forsyningerne ind, og affaldet opbygges. Bortskaffelse af dette affald er ofte vanskeligt, og genbrug er normalt ikke muligt. I flygtningelejre på Algeriets vestlige grænse giver et nyt system til bæredygtig behandling … Læs mere

Når bygningen skal rives ned, skal det gøres klogt

Da Brunhøjskolen i Holbæk, en slidt bygning fra 1971, skulle nedrives opnåede de genbrug og genanvendelse af 97,5 % af bygningen via en grundig forundersøgelse og et stærkt samarbejde mellem kommunen som bygherre, deres rådgiver NIRAS og Søndergaard Nedrivning A/S.Samtidig opnåede man en besparelse på 0,3 mio. kr. fra de budgetterede 4,7 mio. kr., det … Læs mere

Genbruget steg markant

Det er såre enkelt og det virker. Genbruget steg markant: I den hollandske by Zwolle med ca. 120.000 indbyggere skal restaffaldet (dagrenovationen) afleveres i nedgravede beholdere, mens det genanvendelige affald indsamles ved husstanden. Det har øget genanvendelsen fra ca. 65 % til ca. 80 %. Arnheim indfører samme system. Nogle hollandske byer er nu efter … Læs mere

Nu kommer der snart gang i plastgenanvendelse i DK

Vi har i Danmark en stor udfordring i forhold til sortering og genbrug af plastik. En stor del af affaldet bliver transporteret ud af landet til europæiske sorteringsanlæg. Men nu kommer der endelig en løsning på det danske plastproblem. I 2023 vil landets første store plastsorteringsanlæg stå klar i Esbjerg, som vil kunne håndtere størstedelen … Læs mere

Markedet for brugte hårde hvidevarer øges stærkt

Den norske virksomhed Recirk der sælger genbrugte hårde hvidevarer har gode tider. De har i flere år været i Danmark og er nu i gang med at udvide til andre europæiske markeder.   Markedet for genbrugte hårde hvidevarer vokser hurtigt i disse år. Ikke bare i Danmark og Norge har de/vi i høj grad også … Læs mere

Vaskeri med regnvandsgenbrug og fisk

Fællesvaskeriet i boligforeningen 3B i Folehaven i Valby genbruger regnvand fra 12 boligblokke. Inden det ledes i vaskemaskinerne har afrikanske fisk bevist at vandet er rent nok. De svømmer rundt i et basin hvor beboerne kan se med. Beboerformand Leif Mikkelsen fortæller at der er flere gevinster. Ved at bruge regnvand sparer beboerne udgiften til … Læs mere