Emballage-fyldet skal da bare spises

Når noget skal sendes i en pakke afsted skal der som regel bruges emballage-fyld. Det er typisk flamingokugler og bobleplast. Altså et fossilt produkt som efterfølgende skal brændes. Sådan bør det ikke være siger to tyske iværksættere Johanne Baare og Anne Lamp, der har startet virksomheden Traceless. De søger for at pakkefyldet er komposterbart, bionedbrydeligt … Læs mere

Skoene laves af brugte teblade

Den cirkulære produktion breder sig mere og mere. Også til steder man ikke lige havde set komme. Hvad med et par sko produceret af brugte teblade. Bortset fra sålen, der er lavet af en korkplade, er hele skoen inklusive overdelen, mellemsålen og snørebåndene fremstillet af en symbiotisk te-brevs-kultur af bakterier og gær. Ved hjælp af en … Læs mere

Dougnut-økonomi i praksis

Dougnut-økonomi, der sætter grænser for vores ressourcemæssige udfoldelser er ikke bare en god bog af økonomen Kate Raworth. Det er en måde at indrette samfundet på der skal tjene socialt velbefindende og et bæredygtigt miljø. Som en del af en international indsats har byerne Amsterdam, Portland og Philadelfia taget dougnut-modellen til sig og baseret byens … Læs mere

IKEA arbejder for at være CO2-positive inden 2030

IKEA har fastlagt et mål der handler om at reducere flere drivhusgasemissioner end det udsender. Det skal være gennemført inden 2030 og dække hele værdikæden fra produktion af råmaterialer og produkter til butikker til kundernes brug og bortskaffelse. I løbet af det sidste årti har IKEA brugt 3,2 milliarder euro, eller i gennemsnit omkring 300 … Læs mere

De har et bevidst cirkulært fokus

Når man skal afdække hvilken kommune i Danmark der er længst fremme for hvad angår cirkulær økonomi kommer Gladsaxe kommune op blandt de øverste. Et godt eksempel er kommunens hjælpemiddeldepot. De har været på banen med at tænke og handle cirkulært længe før verdensmålene blev vedtaget –  i ca. 10 år, fastslår lederen Sofie Seemann. … Læs mere

Landmændene skal indsamle og genanvende deres plastaffald

Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer skal realisere potentialet for mere genanvendelse af landbrugsplastik. Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi. Plastikfolie til overdækning af ensilage og halm, plastnet over afgrøderne for at beskytte dem, plasttunneler til drivhuse og foderbøtter. Vi bruger i dag plastik til rigtigt … Læs mere

Gladsaxe indsamler og genanvender brugt IT-udstyr

Gladsaxe gør en målrettet indsats for, at udtjent og ødelagt it-udstyr fra kommunens daginstitutioner bliver en del af et bæredygtigt kredsløb. Gladsaxe Pædagogiske Videncenter har netop indsamlet ca. 300 udtjente og ødelagte iPads fra daginstitutioner rundt om i Gladsaxe Kommune. Formålet med indsamlingen er at give kasseret it-udstyr en økonomisk, bæredygtig og sikker livscyklus. Med … Læs mere

Takeaway behøves ikke indbefatte plastaffald

I takt med at engangsplast og engangs-emballage udfases skal der opfindes alternativer. Alternativet er genbrug. Det kunne være genkrus. Solid plast der bruges på f.eks. festivaler og så vaskes. Et andet godt bud gælder Take Away hvor KleenHub leverer en solid metalbeholder til takeaway. Beholderen leveres tilbage efter brug med pant. Facebook-siden”Emballage og cirkulær økonomi” … Læs mere

Dit affald er min ressource

Det der er dit affald, kan være andres ressource. Det er denne cirkulære økonomi, som breder sig mere og mere i erhvervslivet. Det var Kalundborg, der i Danmark var først med den symbiose, der opstod da nabovirksomheder fandt ud af at kunne drage nytte af hinandens affald. Siden har Kalundborg taget teten og – i … Læs mere