Han har en positiv vison for jobcentrene

I stedet for at bygge et system på tredobbelt mistillid – mistillid til både ledige, borgere og kommunerne – som beror på procesregulering, konkurrence og katastrofetanker, kunne vi bedrive tredobbelt tillid, udvikle visioner og så bygge systemet og den dertil hørende styring op ud fra det. 

Det er afsættet for en vision for jobcentret som Leif Tøfting Kongsgaard er forsker og faglig direktør i Væksthuset har for jobcentret. Overlad styringen 100% til kommunerne, sæt fokus på det fagprofessionelle og lav individuel tilpasset rådgivning, så vil jobcentrene kunne hjælpe mange af de der har andre udfordringer end ledighed.  

Læs mere her.