Kategoriarkiv: fødevarer

Silicon Valley – fremtidens landbrug?

Det er ikke landbrug der er det første man tænker på når man siger Silicon Valley.Ikke desto mindre ser noget ud til at de er pionerer med fremtidens landbrug i bysamfund.  Gården, som er helt automatiseret, er designet til at dyrke mad så effektivt som muligt i ethvert rum, så byer overalt kan få adgang til lokalt dyrkede grøntsager, der er optimeret til smag-på ethvert tidspunkt af året. Der er spændende perspektiver i denne lokale og effektive fødevareproduktion som følges med stor interesse mange steder fra. Læs mere her.

Så er den første Andelsgård købt

1500 danskere er andelshavere i Andelsgårde. Formålet er, på andelsbasis, at købe og drive nedlagte landbrugsbedrifter for så her at producere gode danske grøntsager på et bæredygtigt grundlag – herunder at man kan komme dertil uden at have bil. Den første gård er nu købt. Den ligger i Nordsjælland – 2 minutters gang fra Melby station. Og så er der fundet et bestyrerpar der vil tage ansvar for produktion af de mange grøntsager på den 5 ha stor ejendom. Nu har de kig på næste gård. Den ligger på Fyn. Læs mere her.

En charmerende måde at begrænse madaffaldet

De slår to fluer med et smæk. Dels sørger de for at få nyttiggjort madaffald – dels sørger de for at snacks bliver sunde. Det drejer sig om en San Francisco-baseret opstarts-virksomhed ved navn Treasure8, som har fundet ud af at dehydrere mad, der ellers ville blive kasseret. Det sker på en måde så de næringsstoffer der er i maden bibeholdes som snacks. Læs mere her.

Mere end 70 madskove i USA

USAs største madskov kommer til at ligge i Atlanta. Den vil når den i 2021 er færdigetableret være på 7 ha. En madskov er en “spiselig byskov”, hvor folk får lov til at gå ind og plukke frugt og grøntsager gratis. Ideen bag madskovene er at øge folkesundheden ved at regenerere det offentlige jord til et spiseligt skovøkosystem, hvor mennesker, der lider af manglende fødevaresikkerhed, kan få adgang til friske produkter. Der er i dag i USA mere end 70 madskove. Læs mere her.

Havbønder skaffer mad på et bæredygtigt grundlag

På en ø ud for ​​Rhode Island på USA’s østkyst bor Catherine Puckett. Hun repræsenterer en ny generation af havbønder. Hun dyrker østers, muslinger og søgræs på sin gård, der ligger i farvandet i Great Salt Pond. Høstafgrøderne dyrkes lodret i vandkolonner uden brug af gødning, ferskvand eller foder.  Det sker ved hjælp af bæredygtige fiskemetoder, der

Læs resten

Tag selv emballagen med, når du handler

Supermarkedskæden Metro i Canada tillader nu – som de første i verden – kunderne selv at medbringe beholdere til at have madvarerne i . Det drejer sig om udvalgte kødprodukter, fisk og bagværk. Udgangspunktet er at man vil begrænse affaldsmængden. Emballagen vejes, maden fyldes i og der sættes stregkode på. Der er foreløbig tale om butikker i delstaten Quebec, der høster erfaringer inden det udbredes til hele Canada.  Læs mere her.

Økologi kan fint brødføde verden

Det er en udbredt opfattelse at hvis vi går over til 100% økologisk fødevareproduktion så vil vi ikke kunne brødføde verden. En ny undersøgelse foretaget af tænketanken IDDRI gendriver denne påstand. De fastholder dog det vilkår – som gælder for alle former for landbrug – at skal vi sikre brødfødning kræver det at en mindre del af jordarealerne – i sammenligning med i dag – reserveres til at fodre dyr. Læs mere her.

Småskalalandbrug forsyner os med hovedparten af vores fødevarer

70% af verdens mad leveres fra småskalalandbrug. Det udfordrer myten om at der skal stor industrielle landbrug til for at brødføde klodens befolkning.

Et fjerntliggende samfund i Puerto Colombia er et eksempel på nænsom omgang med naturen samtidig med at der produceres store mængder af fødevarer – med skyldig hensynstagen til den nærliggende regnskab. Læs mere her.  Læs også denne historie fra Slovakiet.