Da regeringen svigtede integrationen slog skolerne sig sammen og hjalp hinanden

I forhold til flygtninge (afghanske og ukrainske især), der bosætter sig i samfund, hvor der er ringe mangfoldighed eller erfaring med asylansøgere, kæmper skolerne for at sikre, at de er klar til at integrere sådanne børn. De har ikke fået nogen hjælp fra den britiske regering. De har så i stedet slået sig sammen og … Læs mere

Spændende læringsrum for verdensmålene indviet

Et markant bygningsværk opført i forbindelse med Spejdernes Lejr i Naturparken Hedeland ved Høje-Taastrup kaldes ”Læringsspiralen”. Det blev indviet den 27. juli. Det består af 17 hytter, der hver især formidler viden om et verdensmålene. Det ligner et gigantisk sneglehus. Spiralen er 29 meter i bredden, fem meter højden. De 17 hytter er enkeltvis 7,5 … Læs mere

Lær for Livet

Udgangspunktet er ikke til at tage fejl af. Kun to ud af 10 anbragte børn har seks år efter grundskolen gennemført en ungdomsuddannelse. For andre børn er det samme tal 7. Kun 3 uaf af 10 udsatte børn består folkeskolens afgangsprøve. For øvrige gælder det 9 ud af 10. Så meget desto bedre er det … Læs mere

Kvalifikationsbaseret ansættelse vinder frem i USA

“Kvalifikationsbaseret ansættelse” vinder i USA mere frem og er således et stort skridt i retning af at mindske forskellen på racemæssig funderet velstand. Der er i stadig flere amerikanske virksomheder sket et skift mod færdigheds- og egenskabsbaserede i ansættelser, Dr er således et stigende fokus på hvad du kan, end hvor du gik på college. Efterhånden … Læs mere

4 dages arbejds- og skoleuge undersøges i Odense

Kan man få sundere og mere glade borgere, hvis alle går mindre på arbejde til samme løn? Og hvordan kan det hænge sammen økonomisk? Med bred enighed har økonomiudvalget i Odense Kommune besluttet at få analyseret, hvordan en 4-dages arbejdsuge vil kunne se ud i praksis for de mange forskellige arbejdspladser i kommunen. Desuden skal … Læs mere

Børn fra lavindkomst-områder kom i velhaverskolerne og det havde positive effekter

Transport af dårligt stillede elever til førsteklasses folkeskoler har ført til højere karakterer, lavere frafaldsprocenter og bedre integration. Det viser erfaringen fra Bellefontaine, en fattig forstad til den franske by Toulouse.  Inden busordningen begyndte, var frafaldet for studerende for 15-årige næsten 50 procent. Den sats er nu faldet til under seks procent, og karaktererne er steget … Læs mere

Fem Fede Dage viser gymnasieelevernes klimaengagement

47 gymnasier har været med i ”Fem fede dage”  som  UngEnergi har introduceret. Hvert år sætter de klima på skoleskemaet ved at udfordre landets gymnasieelever til at udvikle og afprøve idéer til at leve mere bæredygtigt. Blandt de 47 gymnasier, der deltog i november sidste år, vandt Allerød Gymnasium på baggrund af deres initiativrige tilgang … Læs mere

Skoleelevs forslag til klimaundervisning behandles i Parlamentet

Ungdomsklimaaktivisten Scarlett Westbrook var træt af manglen på formel uddannelse som britiske studerende modtager om den ødelæggende klimakrise. På et tidspunkt under en geografieksamen blev hun endda bedt om at liste fordelene ved klimaændringer. Det skuffede hende, men animerede hende til at gøre en indsats for at fokusere på behovet for at der i undervisningen fokuseres på klimaændringerne, … Læs mere