Biokul kan lagre CO2 i jorden

Biokul har potentiale til at lagre kulstof i landbrugsjorden i over 100 år. Det kan gøre udpint jord mere frugtbar og cirkulere næringsstoffer som fosfor, kulstof og kalcium, der kan gå tabt, når der høstes, tilbage til markerne år efter år. Biokul er kort sagt forkullede biorester – for eksempel halm eller gylle –  som kan … Læs mere

Slut med ploven og gang i det regenerative landbrug

Provinsen Jaén i det sydlige Spanien er nu i gang med en omfattende omlægning til regenerativt landbrug i deres meget omfattende olivenproduktion. Hidtil har dyrkningen været baseret på monokultur. Der var ingen andre planter, blomster eller insekter, men efter succes med et regenerativt landbrugsprojekt i Andalucíen vil disse lunde forventelig vrimle med liv. I 2016 blev 20 olivengårde … Læs mere

Det går godt for Andelsgaarde

Det går godt for Andelsgaarde. Foreningen har kun været i gang et par år og er i gang på to gårde og leder allerede efter den tredje gård. Den første gård er Lerbjerggård i Nordsjælland og den anden er Spaanbrogården ved Nyborg. Den tredje skal være i Jylland. Det skal dog ikke stoppe der. Ambitionen … Læs mere

Ny forskning: klimapotentiale i at efterlade planterester

Ny forskning fra Det tekniske Universitet i München afdækker et upåagtet klimapotentiale, der burde være lige til højrebenet. Lad planteresterne blive på marken. Planterester faktisk spiller en større rolle i at danne- og lagre kulstof i jorden, end man troede,” siger Kristina Witzgall, der er ph.d. på Det Tekniske Universitet i München og ledende forfatter … Læs mere

Drop pesticiderne – robotten klarer ukrudtet

Carbon Robotics har lanceret tredje generation af deres selvkørende ukrudtsrobot der dræber ukrudt med avanceret billedegenkendelse og laserteknologi i stedet for herbicider. Robotten kan zappe sig igennem 100.000 planter i timen og luge op mod 8 hektar på en dag. Det er til sammenligning ca. 20 gange mere end et menneske. Læs mere her.

Nyt mærke: Kødet stammer fra et regenerativt landbrug

I USA har man nu indført en ny mærkning af kød “regenerativt kød”. Ifølge en bred definition betyder regenerativt kød, at det blev produceret af landmænd, der praktiserer regenerativt landbrug. Denne praksis sigter mod at vende klimaændringerne ved at genopbygge organisk stof i jorden for så at optimere kulstofopsamling og diversificere afgrøder for at genoprette jordens … Læs mere

Regenerativt jordbrug stormer frem

Regenerativt landbrug stormer frem – ikke mindst i USA. Regenerativt landbrug og dyrehold er den næste og højere fase af økologisk mad og landbrug. Udover den naturlige og økologiske fødevare- og landbrugsproduktion spiller det også en rolle i at reducere drivhusgasemissioner i landbruget. Regeneration International inkluderer 400 lokale initiativer i mere end 60 lande. Målet … Læs mere

Hollandsk landbrugspolitik: Hensynet til klima, miljø og natur vejer tungt

Hollands regering har – måske som den første – søsat en Nedlukningsplan for svinebrug af hensyn til vandmiljøet, klimaet og svinebrugenes naboer. Der er afsat godt 1,3 milliarder kroner til nedlukningspræmier til hollandske svineproducenter, og der er indkommet flere ansøgninger – godt 500 – end der er penge til. Dertil har regeringen afsat 2,6 milliarder kroner til opkøb af … Læs mere

Nu skal der høstes erfaringer med skovlandbrug i DK

Skovlandbrug er sjældent i Danmark, mens det er mere udbredt på sydlige himmelstrøg. Det skal et nyt initiativ gøre op med. På fire økologiske landbrug – to med kvæg to uden – skal man frem til 2024 høste erfaringer med at plante  frugttræer og nøddebuske og træer som pil, ask, rød-el og morbær. Det vil … Læs mere

Kommentar: Væk med ploven!

Egentlig er det lidt sært at bindingen af kulstof i lavbundsjordene fylder så meget, når talen er på landbrugets bidrag til den grønne omstilling.  Den store interesse hænger givet sammen med, at Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er i fælles fodslag her og har en forventning om, at 100.000 ha produktionsjord kan tages ud … Læs mere