Tørken førte til kulstofsbindende landbrug

Solidarity Farm i Pauma Valley i Californien havde brugt økologiske principper i de 10 år siden starten i 2013, men den gik over til kulstofbinding (regenerativt jordbrug) efter den ekstreme varme i sommeren 2017, hvor temperaturen steg til 45 grader celcius og ødelagde de fleste af dens afgrøder.  Kulstofbønder dyrker planter og træer på en … Læs mere

Forskere: Vi kan få en verden, der i 2050 bruger mere CO2, end den skaber

Nyt studie har udregnet, hvordan vi teoretisk set kan ernære en verden med 10 milliarder indbyggere og samtidig fjerne mere CO2, end der bliver udledt. Med en bevidst og målrettet indsats kan landbruget komme til at spille en central rolle når det gælder CO2-fangst. Om det siger Laura Vang Rasmussen, lektor og forsker ved Institut … Læs mere

Fårene gør græsmarken klar til næste sæson

Landmand Martin Molbo sparer i forvejen mange penge på både mandetimer og brændstof, fordi han kører sin planteavl efter principperne i conservation agriculture. Nu har han erstattet brakpudseren med får og reducerer sine omkostninger yderligere. De uldne klovdyr har en vigtig opgave. De skal pudse frøgræsmarkerne af, så græsset er klar til ny vækst til … Læs mere

Tørken stoppede majs, men så tog biavl over

Småbønder i Village M – et landbrugssamfund syd for den østlige grænseby Mutare i Zimbabwe – har i årevis nydt stor høst af majs og andre afgrøder. År for år er udbyttet faldet i takt med klimaændringer med stærkere varme og mindre nedbør.  Hvad gør man så? Man slår sig på biavl. “Biavl har ikke brug … Læs mere

Før kostald – snart er det en havremælksfabrik

Det er iværksættere der skal vise vejen for dansk landbrug. Christian Christensen på Stevns er en af dem. Han er i gang med at omlægge produktionen på Gjorslev Gods hvor køerne er slagtet og hvor arealerne i stedet skal indrettes til den første danske fabrik med 80 medarbejdere, der producerer havremælk. Det skal ske på … Læs mere

Kommentar: økologi skader ikke klimaet

Det er en hårdnakket myte, at økologisk landbrug er mere klimaskadeligt end konventionelt – det er omvendt: En fordobling af det økologiske areal ville reducere Danmarks CO2-udledning svarende til udledning fra alle husstande i Esbjerg Kommune. Læs mere her.

Produktion af fisk og ris sammen har store potentialer

En ny undersøgelse viser at der er store potentialer i den traditionelle sydøstasiatisk risopdrætsteknik hvor man opdrætter fisk sammen med ris. Det vil kunne imødekomme globale fødevarebehov, forbedre sundheden for både mennesker og miljøet og sikre producenterne yderligere 150 milliarder dollars om året på verdensplan. Denne metode øger risudbyttet og reducerer nitrogenafstrømning, udvaskning og metanemissioner … Læs mere

Komøg er et kinderæg for klima og landbrug

Ny forskning fra Californien dokumenterer, at spredning af kompost lavet af komøg på verdens store græsningsarealer kan opsuge store mængder CO2 fra luften og bidrage til at sænke temperaturen i atmosfæren. De banebrydende resultater er skabt gennem et netværksbaseret samarbejde mellem forskere fra UC Berkeley and UC Extension, lokale ranchejere, offentlige myndigheder og en række … Læs mere

Spændende perspektiver med produktion af biokul

– Vi har gjort kulstoffet stabilt i biokullet, hvor det bliver bundet, og så kan vi sprede det ud på marken. Og der bliver det så i flere hundrede år. Så på den måde lagrer vi så at sige CO2 i biokul, forklarer chefingeniør Uffe Lykke Eriksen fra virksomheden Stiesdal SkyClean, som bygger et stort pyrolyse-anlæg. Sådan er meldingen … Læs mere