Drop pesticiderne – robotten klarer ukrudtet

Carbon Robotics har lanceret tredje generation af deres selvkørende ukrudtsrobot der dræber ukrudt med avanceret billedegenkendelse og laserteknologi i stedet for herbicider. Robotten kan zappe sig igennem 100.000 planter i timen og luge op mod 8 hektar på en dag. Det er til sammenligning ca. 20 gange mere end et menneske. Læs mere her.

Nyt mærke: Kødet stammer fra et regenerativt landbrug

I USA har man nu indført en ny mærkning af kød “regenerativt kød”. Ifølge en bred definition betyder regenerativt kød, at det blev produceret af landmænd, der praktiserer regenerativt landbrug. Denne praksis sigter mod at vende klimaændringerne ved at genopbygge organisk stof i jorden for så at optimere kulstofopsamling og diversificere afgrøder for at genoprette jordens … Læs mere

Regenerativt jordbrug stormer frem

Regenerativt landbrug stormer frem – ikke mindst i USA. Regenerativt landbrug og dyrehold er den næste og højere fase af økologisk mad og landbrug. Udover den naturlige og økologiske fødevare- og landbrugsproduktion spiller det også en rolle i at reducere drivhusgasemissioner i landbruget. Regeneration International inkluderer 400 lokale initiativer i mere end 60 lande. Målet … Læs mere

Hollandsk landbrugspolitik: Hensynet til klima, miljø og natur vejer tungt

Hollands regering har – måske som den første – søsat en Nedlukningsplan for svinebrug af hensyn til vandmiljøet, klimaet og svinebrugenes naboer. Der er afsat godt 1,3 milliarder kroner til nedlukningspræmier til hollandske svineproducenter, og der er indkommet flere ansøgninger – godt 500 – end der er penge til. Dertil har regeringen afsat 2,6 milliarder kroner til opkøb af … Læs mere

Nu skal der høstes erfaringer med skovlandbrug i DK

Skovlandbrug er sjældent i Danmark, mens det er mere udbredt på sydlige himmelstrøg. Det skal et nyt initiativ gøre op med. På fire økologiske landbrug – to med kvæg to uden – skal man frem til 2024 høste erfaringer med at plante  frugttræer og nøddebuske og træer som pil, ask, rød-el og morbær. Det vil … Læs mere

Kommentar: Væk med ploven!

Egentlig er det lidt sært at bindingen af kulstof i lavbundsjordene fylder så meget, når talen er på landbrugets bidrag til den grønne omstilling.  Den store interesse hænger givet sammen med, at Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er i fælles fodslag her og har en forventning om, at 100.000 ha produktionsjord kan tages ud … Læs mere

Biokul kan noget

Der er store perspektiver i at omdanne halm og gylle til biokul, som det vil kunne ske ved en pyrolyse. Det fortæller professor Ulrik Birk Henriksen i en samtale med dagbladet Information. Han ser indsatsen som ”næsten for god til at være sand”. Der er klimaeffekt ved at kulstof bindes hen over flere hundrede år … Læs mere

Byhaver udvikler sig til bylandbrug

Detroit huser i dag et 3 ha stort bylandbrug. Det der for fire år siden var et mindre byhaveområde er nu vokset til et decideret landbrug. Et mangfoldigt landbrugs-campus, der leverer friske produkter til en række beboere. Bylandbruget har revitaliseret byen, der har mistet mange middelklassebeboere efter at de store bilfabrikker måtte lukke. Udviklingen er … Læs mere

Dokumentation: økologi er bedst for bierne

Honningbier trives langt bedre i økologiske marker end konventionelle, hvilket ses i antallet af voksne bier, æg og mængden af honningproduktion. Det viser et nyt studie baseret på data fra 180 kolonier gennem seks år i det centralvestlige Frankrig. Forskerne fandt 37 pct. flere æg, 20 pct. flere voksne bier og en 53 pct. større … Læs mere

Kæmpestort klimavenligt bylandbrug i Høje-Taastrup

Danmark får nu et meget stort bylandbrug. Der er tale om et hydroponisk anlæg hvor planterne vandes og gødes direkte ind i rodzonen så der er bruges markant mindre vand og næringsstoffer. Transportforbruget vil være markant mindre end ellers da det typisk vil være importerede grøntsager der erstattes. Læs her mere om det ikke økologiske … Læs mere