Før: kulmineland – nu: frugtbart landbrugsland

De fleste mennesker forbinder West Virginia med kulminedrift. Det er nu fortid, men bakkerne og dalene er også velegnede til landbrug. Efterhånden som kulproduktionen aftager, ser landmændene voksende muligheder for at udvide deres sektor. Jason Tartt, en landmand i West Virginia, siger, at Mountain State er frugtbart territorium for honningproduktion og ahorn- og frugtplantager i flodsletterne. Tartt … Læs mere

5 mio ha skal være regenerativt

Inden 2025 skal vi have omlagt 5 mio hektar til skovlandbrug – heraf 1 mio i Danmark. Det er den ambitiøse plan som Regen Danmark har. Regen Danmark står for regenerativt landbrug (skovlandbrug) som indebærer at landbruget skal være et landbrug, hvor naturen med græsser, træer og dyr skal være i balance og re-genere. Planen … Læs mere

Agrivoltaic – høst af energi og fødevarer

Agrivoltaic er en ny betegnelse som vi må vænne os til. Udtrykket dækker om landbrug der både høster solenergi og afgræder. Byron Komineks familiegård nær Boulder, Colorado i USA, kæmpede for at få overskud, da han begyndte at udforske solenergiproduktion som en strategi til at diversificere gårdens indkomst. Selvom staten var tøvende med at give solpaneltilladelser … Læs mere

Vertikale landbrug breder sig

Vertikal landbrug er opretstående landbrug som bruger en brøkdel af det vand og den jord, som traditionelt landbrug kræver. Når det er sagt, har de fleste vertikale gårde brug for meget opvarmning og kunstigt lys såsom Nordic Harvest i Høje-Taastrup. Sådan er det dog ikke med Shockingly Freshs kæmpe vertikale farm ved Worcestershire i Storbritanien. Gården, som er den … Læs mere

Biokul kan lagre CO2 i jorden

Biokul har potentiale til at lagre kulstof i landbrugsjorden i over 100 år. Det kan gøre udpint jord mere frugtbar og cirkulere næringsstoffer som fosfor, kulstof og kalcium, der kan gå tabt, når der høstes, tilbage til markerne år efter år. Biokul er kort sagt forkullede biorester – for eksempel halm eller gylle –  som kan … Læs mere

Slut med ploven og gang i det regenerative landbrug

Provinsen Jaén i det sydlige Spanien er nu i gang med en omfattende omlægning til regenerativt landbrug i deres meget omfattende olivenproduktion. Hidtil har dyrkningen været baseret på monokultur. Der var ingen andre planter, blomster eller insekter, men efter succes med et regenerativt landbrugsprojekt i Andalucíen vil disse lunde forventelig vrimle med liv. I 2016 blev 20 olivengårde … Læs mere

Det går godt for Andelsgaarde

Det går godt for Andelsgaarde. Foreningen har kun været i gang et par år og er i gang på to gårde og leder allerede efter den tredje gård. Den første gård er Lerbjerggård i Nordsjælland og den anden er Spaanbrogården ved Nyborg. Den tredje skal være i Jylland. Det skal dog ikke stoppe der. Ambitionen … Læs mere

Ny forskning: klimapotentiale i at efterlade planterester

Ny forskning fra Det tekniske Universitet i München afdækker et upåagtet klimapotentiale, der burde være lige til højrebenet. Lad planteresterne blive på marken. Planterester faktisk spiller en større rolle i at danne- og lagre kulstof i jorden, end man troede,” siger Kristina Witzgall, der er ph.d. på Det Tekniske Universitet i München og ledende forfatter … Læs mere

Drop pesticiderne – robotten klarer ukrudtet

Carbon Robotics har lanceret tredje generation af deres selvkørende ukrudtsrobot der dræber ukrudt med avanceret billedegenkendelse og laserteknologi i stedet for herbicider. Robotten kan zappe sig igennem 100.000 planter i timen og luge op mod 8 hektar på en dag. Det er til sammenligning ca. 20 gange mere end et menneske. Læs mere her.

Nyt mærke: Kødet stammer fra et regenerativt landbrug

I USA har man nu indført en ny mærkning af kød “regenerativt kød”. Ifølge en bred definition betyder regenerativt kød, at det blev produceret af landmænd, der praktiserer regenerativt landbrug. Denne praksis sigter mod at vende klimaændringerne ved at genopbygge organisk stof i jorden for så at optimere kulstofopsamling og diversificere afgrøder for at genoprette jordens … Læs mere