Arealet med økologiske grøntsager er mangedoblet

Økologien breder sig, og i dag er hver anden mark med gulerødder dyrket økologisk uden sprøjtegift og kunstgødning. Men også marker med bladselleri, løg og grønkål er vokset markant. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen. »Næsten alle typer økologiske grøntsager er i fremgang, når vi kigger på antallet af hektar, de bliver dyrket på. Og … Læs mere

Læhegn har klimapotentiale

Læhegn har både potentiale til at sikre biodiversitet og til at binde CO2. Nyere forskning bekræfter, hvad vores forfædre har vidst i århundreder: læhegn rummer en enorm mængde fordele. Megan Gimber, nøglehabitatansvarlig hos People’s Trust for Endangered Species og stor ”hækfan”, taler varmt for dem. Læhegn hjælper med at bevare dyrebar jord ved at fungere som læhegn og … Læs mere

Ændret dyrkning af jorden gør klimaforskel

Skaderne der hidrører fra tidligere tiders monokultur og klimapåvirkninger skal håndteres. Sådan siger sorte bønder og oprindelige folk på tværs af kontinenter, Afrika og Amerika. Her er regenerativt landbrug et godt nutidigt svar. Også kaldet silvopasture, der er et indfødt system , der integrerer nødde- og frugttræer, foder og græsser for at fodre græssende husdyr.  En regenerativt … Læs mere

Holland vil udfase næsten 1/3-del af alle landbrugsdyr

Holland vil løse naturkrisen ved at skære drastisk i antallet af landbrugsdyr. Hollands regering har i februar fremlagt en plan, som skal reducere landbrugets udledning af kvælstof. Det vil føre til 30 procent færre landbrugsdyr indenfor de næste 10 år, anslår Greenpeace der følger planen med begejstring. Hollands intensive produktion af særligt kvæg og svin … Læs mere

Før: kulmineland – nu: frugtbart landbrugsland

De fleste mennesker forbinder West Virginia med kulminedrift. Det er nu fortid, men bakkerne og dalene er også velegnede til landbrug. Efterhånden som kulproduktionen aftager, ser landmændene voksende muligheder for at udvide deres sektor. Jason Tartt, en landmand i West Virginia, siger, at Mountain State er frugtbart territorium for honningproduktion og ahorn- og frugtplantager i flodsletterne. Tartt … Læs mere

5 mio ha skal være regenerativt

Inden 2025 skal vi have omlagt 5 mio hektar til skovlandbrug – heraf 1 mio i Danmark. Det er den ambitiøse plan som Regen Danmark har. Regen Danmark står for regenerativt landbrug (skovlandbrug) som indebærer at landbruget skal være et landbrug, hvor naturen med græsser, træer og dyr skal være i balance og re-genere. Planen … Læs mere

Agrivoltaic – høst af energi og fødevarer

Agrivoltaic er en ny betegnelse som vi må vænne os til. Udtrykket dækker om landbrug der både høster solenergi og afgræder. Byron Komineks familiegård nær Boulder, Colorado i USA, kæmpede for at få overskud, da han begyndte at udforske solenergiproduktion som en strategi til at diversificere gårdens indkomst. Selvom staten var tøvende med at give solpaneltilladelser … Læs mere

Vertikale landbrug breder sig

Vertikal landbrug er opretstående landbrug som bruger en brøkdel af det vand og den jord, som traditionelt landbrug kræver. Når det er sagt, har de fleste vertikale gårde brug for meget opvarmning og kunstigt lys såsom Nordic Harvest i Høje-Taastrup. Sådan er det dog ikke med Shockingly Freshs kæmpe vertikale farm ved Worcestershire i Storbritanien. Gården, som er den … Læs mere

Biokul kan lagre CO2 i jorden

Biokul har potentiale til at lagre kulstof i landbrugsjorden i over 100 år. Det kan gøre udpint jord mere frugtbar og cirkulere næringsstoffer som fosfor, kulstof og kalcium, der kan gå tabt, når der høstes, tilbage til markerne år efter år. Biokul er kort sagt forkullede biorester – for eksempel halm eller gylle –  som kan … Læs mere

Slut med ploven og gang i det regenerative landbrug

Provinsen Jaén i det sydlige Spanien er nu i gang med en omfattende omlægning til regenerativt landbrug i deres meget omfattende olivenproduktion. Hidtil har dyrkningen været baseret på monokultur. Der var ingen andre planter, blomster eller insekter, men efter succes med et regenerativt landbrugsprojekt i Andalucíen vil disse lunde forventelig vrimle med liv. I 2016 blev 20 olivengårde … Læs mere