Der kommer stadig mere jord til de oprindelige beboere

Årtiers kampagner bærer frugt, da en ny rapport afslører, at de sidste fem år har set over 100.000 hektar territorium på tværs af 39 lande gendannet til oprindelige folk og afro-efterkommere og lokalsamfund. Rights and Resources Initiative (RRI), en koalition af indfødte rettighedsorganisationer, fandt, at fra 2020 ejer disse grupper 11,4 procent af jorden på … Læs mere

Offshore-vindmøllparker er sikre for dyrelivet

  Vindmølleparker behøver ikke være en forhindring for et godt dyreliv. Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup VINDMØLLER: En undersøgelse, som er udført på Windpark Egmond aan Zee i Holland, dokumenterer at offshore vindmølleparker ikke gør store skader på dyrelivet og måske endda er til gavn for nogle økosystemer. Rapporten har afsløret forskellige effekter på fuglelivet.  Det har vist sig, at adskillige … Læs mere

Verden giver penge og tid

Charity Aid Foundation har udsendt sin årlige rapport om, hvordan vi hjælper. Der gemmer sig artige overraskelser her og der. Det, at hjælpe nødlidende ved at give penge og tid bliver af sociologer set som en markør for et samfunds sammenhængskraft. Næsten alle lande og samfund har traditioner for at give. De meget sammensatte traditioner … Læs mere

Bæveren trives i Danmark

De 18 bævere, der blev sat ud i Klosterheden ved Holstebro i 1999 var i 2009 blevet til i alt 139 dyr. Det viser en optælling som Danmarks Miljøundersøgelser har lavet. Læs mere på landbrugsavisen.dk

62 % af alle nye anlæg i EU er vedvarende

Vedvarende energikilder er dominerende, når de europæiske lande installerer nye anlæg til produktion af strøm. Det viser en ny rapport. I alt blev det til 17 GW ny kapacitet i 2009 i de 27 EU-lande. Vindmøller tegnede sig for den største andel af ny kapacitet med 10,2 GW. I 2009 dækkede vedvarende energikilder 19,9 % … Læs mere

Energistyrelsen: Geotermisk varme er fremtiden

Energistyrelsen vurderer i ny rapport, at geotermisk varme i mange tilfælde kan konkurrere med andre kollektive forsyningsanlæg. Forslag om nøjere kortlægning af barrierer for geotermiens udbredelse afvises dog af regeringen. Læs mere på ing.dk

Godt år for vindmøllebranchen

Den danske vindmølleindustri solgte til de flestes overraskelse næsten lige så mange vindmøller til udlandet i 2009 som i rekordåret 2008. Den samlede vindmølleeksport nåede på trods af finanskrisen op på 41,7 milliarder kroner mod 42 milliarder kroner i 2008. Det fremgår af en rapport fra Vindmølleindustrien. Læs mere på dr.dk