Det går rigtig godt i EU

Lige nu går det faktisk rigtig godt i EU. Aldrig har arbejdsløsheden været så lille, aldrig har økonomien haft det så godt, der er overskud på de offentlige finanser, færre føler sig fattige, flere unge får en uddannelse og flere oplever at have et godt helbred. Sådan er det lige nu. Hvor længe det varer … Læs mere

Mødre kræver handling imod de mange våben

Der er – ved siden af de unges oprør – også et mødreoprør igang mod den meget liberale våbenlov i USA. En af de toneangivende Shannon Watts som reagerede første gang efter skoleskyderi i 2012 og derefter startede initiativet “Moms demands Action”. Læs mere her.

Klimaforbedringer og mindre ulighed følges ad

Klimaforandringer og ulighed er to af de mest presserende udfordringer kloden står overfor. Det nye er at de to problemer, der kan løses samtidigt. Ifølge ny forskning øges risikoen for øget CO2-udslip dramatisk under økonomiske scenarier med høj ulighed og vækstkraft med fossile brændstoffer. Modsat bidrager en bæredygtig udvikling til at skabe en økonomi, der … Læs mere

Nu er det forbudt i Liberia at omskære piger

Som en sidste gerning inden hun stopper som præsident skrev Ellen Johnson Sirleaf under på et dekret der skal stoppe den omfattende omskæring af piger i det store vestafrikanske land. Der er stadig 30 lande hvor omskæring af piger er tilladt, men eksemplet fra Liberia kan tjene til inspiration. Læs mere her. 

Øget ulighed er ikke nogen naturlov

Man kunne godt få indtryk af at velstand kun kan fungere hvis vi accepterer at forskellen mellem de rigeste og de fattigste bliver større. Uanset det har været en rød eller en blå regering i Danmark, så har meldingen været at skal de dårligst stillede have bedre økonomi forudsætter det at de rigeste får flere penge at gøre godt med. Sådan er det ikke!!! Læs mere her

Læs mere