Klimaforbedringer og mindre ulighed følges ad

Klimaforandringer og ulighed er to af de mest presserende udfordringer kloden står overfor. Det nye er at de to problemer, der kan løses samtidigt. Ifølge ny forskning øges risikoen for øget CO2-udslip dramatisk under økonomiske scenarier med høj ulighed og vækstkraft med fossile brændstoffer. Modsat bidrager en bæredygtig udvikling til at skabe en økonomi, der … Læs mere Klimaforbedringer og mindre ulighed følges ad

Øget ulighed er ikke nogen naturlov

Man kunne godt få indtryk af at velstand kun kan fungere hvis vi accepterer at forskellen mellem de rigeste og de fattigste bliver større. Uanset det har været en rød eller en blå regering i Danmark, så har meldingen været at skal de dårligst stillede have bedre økonomi forudsætter det at de rigeste får flere penge at gøre godt med. Sådan er det ikke!!! Læs mere her

Læs mere Øget ulighed er ikke nogen naturlov