Superrige: beskat os!

Vi vil gerne beskattes. Hvis vores formue beskattes med bare 1 % kan vi indfri verdensmålene for de 49 fattigste lande. Sådan siger en gruppe af multi-millionærer/milliardærer med den dansk-iranske multimillionær Djaffar Shalchi i spidsen. I forbindelse med World Economics årlige topmøde i Davos i Schweiz har en kreds på 100 af verdens rigeste lavet … Læs mere

Global skatterevolution i gang

Hvad enten det handler om at slippe for skat, penge fra bestikkelse, hvidvask af penge fra kriminalitet eller for at forhindre offentlighed om ens formue, så har de mange læk om skjulte konti haft en positiv effekt. Som Rasmus Corlin Christensen, postdoc ved CBS siger: ” Der er sket sindssygt meget i reguleringen af den her … Læs mere

I Mexico straffes abort ikke længere

Der var fejring i gaderne i Mexico, da landets højesteret enstemmigt vedtog, at love, der straffer kvinder for at få fortaget abort, er forfatningsstridigt. Det udløste kram og glædestårer, fordi der til sidste øjeblik var usikkerhed om, hvad udfaldet ville være fra domstolen. Der var dog også abortmodstandere, der rasede, gav udtryk for deres uenighed, … Læs mere

De vil aktivt reducere lønforskellene i firmaet

Regnskabsfirmaet KPMG er blevet den første store virksomhed som offentliggør deres socioøkonomisk lønforskele, hvor de måler lønforskellen mellem medarbejdere med forskellige baggrund. KPMG rapporterede en gennemsnitlig lønforskel på 8,6 procent mellem medarbejdere fra arbejderklasse og medarbejdere fra middelklassefamilier. Firmaet lover at tage fat på det og tilføjer, at de ønskede, at 29 procent af dets partnere og … Læs mere

Millioner af vietnamesere er kommet ud af slummen

Selvom befolkningen i Vietnams byer er eksplo­deret de seneste 30 år, får flere og flere bedre boliger. På en enkelt generation er mil­lioner af mennesker i Vietnam sluppet for et liv i slum. I 1990 boede flere end otte millioner personer i de vietnamesiske byer i slumkvarterer, men i 2018, hvor de seneste FN-data er … Læs mere

Australien: erstatning og undskyld til den oprindelige befolkning

Den oprindelige befolkning i Australien – aboriginerne – får nu langt om længe erstatning og undskyldning for den smerte som det hvide overherredømme har påført dem. Det drejer sig om de børn, der er blevet tvangsfjernet fra deres familier. Det handler om mere end 100.000 indfødte børn – kendt som den stjålne generation – som … Læs mere

Sorte forretningsdrivende betyder noget

Det burde ikke være nødvendigt at fastslå at sorte liv betyder noget (Black Lives Matters), men det viste de stærke manifestationer i 2019 med al mulig tydelighed. Du har værdi uanset hvem eller hvad du er. Som en opfølgning på kampagnen, er der lavet en kampagne for at understøtte sorte forretningsdrivende, der i praksis viser … Læs mere

Global aftale mod skattely

Nu er 130 lande enige om at bakke op til en global minimumsskattesats med det ønske at bidrage til mindre global ulighed. Den foreslåede minimumsskattesats på 15 procent, der blev annonceret i juli af OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling). Hensigten er at ville hjælpe med at afvikle skattely og reducere skatteunddragelse og øge … Læs mere