International anerkendelse af danske “Bybi”

Den socialøkonomiske virksomhed Bybi, der opsætter og passer bier bl.a. på københavnske tage, bliver berømmet internationalt for dets store arbejde for at anerkende og integrere flygtninge. Det er senest det amerikanske netmedie Yes! Der har kastet sin opmærksomhed på Bybi. Lederen og initiativtageren Oliver Maxwell opfatter bierne som det sekundære og integrationen og anerkendelsen som … Læs mere

Flygtninge giver hensygnede byer nyt liv

Mange mindre bysamfund i Spanien oplever at de unge flytter fra byen når de skal uddanne sig og kommer ikke tilbage. Det betyder at en række aktiviteter som butikker og skoler bliver ramt og at området i det hele taget må se tomme boliger der går i forfald.   Som led i bestræbelserne på at … Læs mere

Nytårstale: Vi har alle noget at byde på

“Alle har noget at byde på. Vi skal bare finde ind til det.” Sådan siger formanden for Trampolinhuset Tone Oluf Nielsen i sin nytårstale hvor hun ytrer taknemmelighed for alt det som fællesskabet kan. Hun ser med fortrøstning frem til det kommende årti. Se hendes nytårstale her.

Restauranten drives udelukkende af handicappede

Restauranten Universo Santi, der ligger i den sydspanske by Jerez bør tjene til inspiration for alle der vil integrere handicappede. Restauranten der har 20 ansatte drives udelukende af menensker, der har et fysisk eller psykisk handicap. For eksempel lider lederen af cerebral parese, mens restaurantens kok har Downs syndrom.  Læs mere her.

Det går faktisk godt med integrationen

Det er en misforståelse, at integrationen overordnet set har slået fejl, konkluderer økonom i ny bog med omfattende data om ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Uanset om det handler om uddannelse eller udgifter, går det ifølge ham langt bedre med integrationen, end den har ry for. Læs mere her.

Et sporskifte i den rigtige retning

Trampolinhusets business workshop fører deltagerne ud af huset og ud ad mange nye veje, der peger i retning af en selvstændig fremtid. Senest førte sporene til Metro Service på Amager, der åbnede deres haller og gav gruppen indsigt i arbejdslivet hos en professionel virksomhed. Trampolinhuset er et medborgerhus rettet primært mod flygtninge med særligt fokus … Læs mere

Færre kriminelle indvandrere – flere indvandrere får uddannelse

Danmark har de seneste ti år fået en ung etnisk middelklasse. For første gang. Etniske minoriteter bliver sygeplejersker, lærere, ingeniører, håndværkere og meget, meget andet. Flere tager uddannelser, færre begår kriminalitet. Ikke mindst kvinderne ræser af sted. Læs denne interessante analyse i Zetland om hvordan vores indtryk af virkeligheden ikke stemmer med virkeligheden.

Integration, cykler og fællesskab

Cykeltutten er en forening der siden 2016 har arbejdet for at styrke integrationen i Svendborg igennem cyklisme og cykelkultur. Dette sker ud fra ideen om at integration, sker bedst, gennem praktisk, social og kulturel aktivitet, med fokus på hjælp-til-selvhjælp og frivillighed.

Læs mere