I tråd med verden

Der har gennem mange år været talt om hvor vigtigt det er at få de ældre indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet og således blive en aktiv del af samfundet.

Nogen af dem der ikke bare taler, men også handler er ”I Tråd ved Verden”. Om deres mission siger de:

Vi ønsker at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked ved at ansætte kvinder i ordinær beskæftigelse med fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund. Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget, de brænder for. Desuden ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling ved at skabe en cirkulær produktion, hvor kasserede materialer kan få nyt liv i stedet for at ende på forbrændingen.”

Læs mere om det perspektivrige initiativ

Læs mere om den social-økonomiske virksomhed, der har eksisteret siden 2018.