Kategoriarkiv: Planer

Fælles EU aftale om grøn økonomi

Nu vil EU´s miljøministre sammen arbejde for en global grøn økonomi, som kommer til at betyde, at der skal arbejdes på hele verdens klimaudfordringer.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: Miljøministrenes nye samarbejde har udgangspunkt i statsministrenes beslutning fra marts måned. Europa skal gå foran for at skabe vækst og arbejdspladser i en grøn økonomi, som i højere grad end nu inddrager miljøet på et internationalt plan.

For fremtiden skal et lands økonomi ikke alene måles i bruttonationalprodukt, men også miljømæssige og sociale aspekter skal medregnes, så økonomien får tre dimensioner.

EU skal fremover fastsætte rammer for bæredygtig energi, vand, økosystemer, havene og ressourceeffektivitet især affald. Det skal delvist finansieres af det private erhvervsliv, men meso-økonomier som byer og fagforeninger skal også involveres. To vigtige mål i aftalen er at bekæmpe fattigdom og udfase miljøskadelige stoffer.

Ministrene vil arbejde frem mod FN’s konference om bæredygtig udvikling, Rio+20, som finder sted i Brasilien i juni 2012. Det er besluttet, at Rio skal fastsætte et globalt program for bæredygtigt forbrug og produktion og at der skal etableres en FN miljøorganisation.

Læs også:

http://www.mim.dk/Nyheder/20120309_EU_groent_lederskab.htm

Mere dansk bistand til Mellemøsten

Flere lande kan modtage dansk udviklingsstøtte som led i Det Arabiske Initiativ, som fremmer demokratiske kræfter.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

POLITIK: I 2012 vil udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og udviklingsminister Christian Friis Bach (R) samlet råde over 275 mio. kr. til at støtte demokratiske reformer i Nordafrika og Mellemøsten.

Dertil kommer 100 mio. kr., som skal bidrage til økonomisk vækst og tiltrængte arbejdspladser i udvalgte lande i regionen.

Støtten til Nordafrika og Mellemøsten kanaliseres gennem det såkaldte Arabiske Initiativ. Det indebærer, at Israel kom med i gruppen af lande, som kan modtage støtte. Den nye regering fratager ikke Israel denne mulighed i 2012. Programmets hovedopgave er at sikre demokrati og fremgang i de arabiske lande.

Landekredsen udvides desuden med Libyen og Tunesien. I forvejen dækker Det Arabiske Initiativ Marokko, Jordan,Yemen og Egypten.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-11-11/mere-dansk-bistand-til-mellemosten

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/mellemosten/

 

Succes med udryddelse af polio

Et samarbejde mellem en række store organisationer er årsag til, at mange af verdens børn er reddet fra risiko for livsvarig børnelammelse.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

SUNDHED: The Global Polio Eradication Initiative (GPEI), som blev lanceret i 1988, nærmer sig målsætningen om at udrydde polio fra verdenskortet.

Siden 1988 er antallet af rapporterede polio-tilfælde faldet drastisk fra 350.000 til 1.349, skriver verdendssunhedorganistionen (WHO) på sin hjemmeside.

Da initiativet blev lanceret, var 125 lande plaget af polio, mens kun fire lande  nemlig Afganistan, Indien, Nigeria og Pakistan i dag fortsat er plaget af sygdommen, som primært rammer børn under fem år. Det er baggrunden for det danske navn børnelammelse.

The Global Polio Eradication Initiative, som blandt andet støttes af Danida, blev konstitueret på det 41. World Health Assembly i 1988 og ledes i fællesskab af WHO, Rotary Inetrnational, the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og FNs børne fond UNICEF.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/27-10-10/ny-vaccine-giver-haab-nu-kan-polio-udryddes

Klima-smart dyrkning kan styrke Afrikas landbrug

Der er en større udvikling i gang verden over for at forebygge klimaforandringer. Det betyder storstilede omlægninger af gamle metoder. Det giver også andre fordele.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: FN´s fødevare- og landbrugs-agentur og afrikanske ledere arbejder sammen om hurtigt at vedtage en “Klima-Smart” tilgang til landbruget for at bekæmpe klimaændringer.

Det nye tiltag har til formål at øge bæredygtig landbrugs produktivitet og opbygge modstandsdygtighed overfor miljøbelastninger. De giver bistand til landbrugene, så de kan tilpasse sig og på samme tid reducere udledningen af drivhusgasser.

På det kommende klimamøde i Durban, Syd Afrika d. 28.nov. – 9.dec.2011 vil man tilbyde nye muligheder for Afrika, så de afrikanske lande kan være med til at forme den globale klimadagsorden.

Læs mere:

www.fao.org

Danske køkkenfirmaer i front for grønne køkkener

Mange danske køkkenfirmaer tilbyder køkkener i bæredygtigt træ. Nu melder 4 danske Køkkenfirmaer- KVIK, Aubo, HHorn og Spekva ud, at alt deres det træ, de sælger, skal være bæredygtigt og FSC-mærket i 2015. FSC er et slags ø-mærke for træprodukter og sikrer, at der ikke er blevet mere tømmer ud af en skov, end den selv kan reproducere. Denne kampagnen kan bidrage til at bremse tabet af dyre- og plantearter i vores skove og stoppe den globale  opvarmning.
“Det er en fantastisk nyhed, at man vil levere 100 % bæredygtige køkkener i 2015. Det er dejligt at se, at store danske virksomheder nu går i front – med mulighed for at påvirke hele den europæiske køkken-industri. Og det rykker positivt i forhold til FNs 2015 Mål med et tiltag, der bogstaveligt talt når helt ud til danskernes køkkenborde.” siger Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder for Verdens Bedste Nyheder.
Læs Mere: http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/23-08-11/danske-kokkenfirmaer-i-front-gronne-kokkener
http://www.wood-supply.dk/article/view/67282/massiv_fremgang_i_gronne.kokkener
Af Rupal

Kampen mod Fattigdom Bærer Frugt

FN’s 2015 Mål er verdens samlede plan for at komme fattigdommen til livs – og planen virker: Andelen af fattige mennesker i verden er halveret siden 1990, 89% af alle børn i u-landene går nu i skole, og 84% af alle mennesker i u-landene har fået adgang til rent drikkevand. Men I alle de u-lande, hvor der er en levedygtig stat, fred og vækst sker der stadigvæk store fremskridt.  Det gælder især i Sydamerika og Asien, hvor stort set alle fattige lande er blevet meget bedre til at håndtere kriser og katastrofer.
Dét er Verdens Bedste Nyheder, som FN, Danida og alle de danske udviklingsorganisationer er gået sammen om at fortælle danskerne.
Læs Mere: http://www.verdensbedstenyheder.dk/
Af Rupal

Indien vil rydde ud i slummen

Regeringen i New Delhi har godkendt en ambitiøs plan om at støtte billige boliger
til millioner af slumbeboere, Det rapporterer BBC online-rapporter. Planen
forventes at gavne 32 millioner mennesker i 250 byer. Premierminister
Manmohan Singh, har godkendt den første fase af ordningen, som har til formål
at kontrollere spredning af slumkvarterer, sagde han. Ordningen er opkaldt Rajiv
Awas Yojana (RAY) efter den tidligere premierminister Rajiv Gandhi. Regeringen har også bebudet nedsættelses
af len 222 millioner dollars fond, der skal lette långivningen til fattige i byerne til boligformål. Kritikere dog siger at
et uer usandsynligt at ordningen vil gavne hundreder af millioner af mennesker, der lever for mindre end 20 rupees
(2,50 kr.) om dagen.

Yderligere information: www.bbc.com

af Rupal