Mere dansk bistand til Mellemøsten

Flere lande kan modtage dansk udviklingsstøtte som led i Det Arabiske Initiativ, som fremmer demokratiske kræfter.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

POLITIK: I 2012 vil udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og udviklingsminister Christian Friis Bach (R) samlet råde over 275 mio. kr. til at støtte demokratiske reformer i Nordafrika og Mellemøsten.

Dertil kommer 100 mio. kr., som skal bidrage til økonomisk vækst og tiltrængte arbejdspladser i udvalgte lande i regionen.

Støtten til Nordafrika og Mellemøsten kanaliseres gennem det såkaldte Arabiske Initiativ. Det indebærer, at Israel kom med i gruppen af lande, som kan modtage støtte. Den nye regering fratager ikke Israel denne mulighed i 2012. Programmets hovedopgave er at sikre demokrati og fremgang i de arabiske lande.

Landekredsen udvides desuden med Libyen og Tunesien. I forvejen dækker Det Arabiske Initiativ Marokko, Jordan,Yemen og Egypten.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/22-11-11/mere-dansk-bistand-til-mellemosten

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/mellemosten/