Klima-smart dyrkning kan styrke Afrikas landbrug

Der er en større udvikling i gang verden over for at forebygge klimaforandringer. Det betyder storstilede omlægninger af gamle metoder. Det giver også andre fordele.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: FN´s fødevare- og landbrugs-agentur og afrikanske ledere arbejder sammen om hurtigt at vedtage en “Klima-Smart” tilgang til landbruget for at bekæmpe klimaændringer.

Det nye tiltag har til formål at øge bæredygtig landbrugs produktivitet og opbygge modstandsdygtighed overfor miljøbelastninger. De giver bistand til landbrugene, så de kan tilpasse sig og på samme tid reducere udledningen af drivhusgasser.

På det kommende klimamøde i Durban, Syd Afrika d. 28.nov. – 9.dec.2011 vil man tilbyde nye muligheder for Afrika, så de afrikanske lande kan være med til at forme den globale klimadagsorden.

Læs mere:

www.fao.org