Tag-arkiv: Landbrug

Fremgang for landbruget i Afrika

Verdensbanken har udgivet en stor bog om succes-historier fra Afrika.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

U-LANDE: Bogen hedder “Yes, Africa Can” og dens 500 sider fortæller gode historier om 23 lande, som ikke har olie, men alligevel har haft mere end fire pct. i årlig vækst siden 1995. Afrikas landbrug er generelt ikke en succes-historie, selv om det mange steder går lidt bedre end før.

De tre første kapitler i bogen handler om gamle kendinge i dansk bistand: Tanzania, Uganda og Mozambique, men der er også historier om Kenya og Malawi, som har oplevet markant fremgang. Beretningerne om de to lande viser, at Afrikas småbønder reagerer hurtigt og at de benytter sig af de muligheder, de har. Lav produktivitet er ikke et grundvilkår, men langt hen ad vejen et resultat af utilstrækkelig politisk og økonomisk samfundssatsning. Bogens budskab er, at Afrikas småbønder i bund og grund er fornuftige folk.

Læs mere:

 http://go.worldbank.org/OFD841GU60

 http://www.u-landsnyt.dk/blog/26/afrikas-smabonder-er-fornuftige-folk

 

Klima-smart dyrkning kan styrke Afrikas landbrug

Der er en større udvikling i gang verden over for at forebygge klimaforandringer. Det betyder storstilede omlægninger af gamle metoder. Det giver også andre fordele.

Af Rupal Pandya og Cecilie Dahlerup

BÆREDYGTIGHED: FN´s fødevare- og landbrugs-agentur og afrikanske ledere arbejder sammen om hurtigt at vedtage en “Klima-Smart” tilgang til landbruget for at bekæmpe klimaændringer.

Det nye tiltag har til formål at øge bæredygtig landbrugs produktivitet og opbygge modstandsdygtighed overfor miljøbelastninger. De giver bistand til landbrugene, så de kan tilpasse sig og på samme tid reducere udledningen af drivhusgasser.

På det kommende klimamøde i Durban, Syd Afrika d. 28.nov. – 9.dec.2011 vil man tilbyde nye muligheder for Afrika, så de afrikanske lande kan være med til at forme den globale klimadagsorden.

Læs mere:

www.fao.org