Fælles EU aftale om grøn økonomi

Nu vil EU´s miljøministre sammen arbejde for en global grøn økonomi, som kommer til at betyde, at der skal arbejdes på hele verdens klimaudfordringer.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: Miljøministrenes nye samarbejde har udgangspunkt i statsministrenes beslutning fra marts måned. Europa skal gå foran for at skabe vækst og arbejdspladser i en grøn økonomi, som i højere grad end nu inddrager miljøet på et internationalt plan.

For fremtiden skal et lands økonomi ikke alene måles i bruttonationalprodukt, men også miljømæssige og sociale aspekter skal medregnes, så økonomien får tre dimensioner.

EU skal fremover fastsætte rammer for bæredygtig energi, vand, økosystemer, havene og ressourceeffektivitet især affald. Det skal delvist finansieres af det private erhvervsliv, men meso-økonomier som byer og fagforeninger skal også involveres. To vigtige mål i aftalen er at bekæmpe fattigdom og udfase miljøskadelige stoffer.

Ministrene vil arbejde frem mod FN’s konference om bæredygtig udvikling, Rio+20, som finder sted i Brasilien i juni 2012. Det er besluttet, at Rio skal fastsætte et globalt program for bæredygtigt forbrug og produktion og at der skal etableres en FN miljøorganisation.

Læs også:

http://www.mim.dk/Nyheder/20120309_EU_groent_lederskab.htm