Bæredygtigt landbrug: Fra monokultur til polykultur

Det er muligt for landmænd at løse en væsentlig del af jordbrugets klimaproblemer ved hjælp af biologiske løsninger på en nem og letforståelig måde – uden at det skal være dyrt. Det handler om biodiversitet i rodzonen, biodiversitet i plantevalg med blomstrende planter, nytteinsekter, sommerfugle og samtidig at dyrke alsidigt færdigfoder til vores husdyr. Det … Læs mere

Permakultur var løsningen, da samfundet skulle genopbygges en skovbrand

Et år efter at 90 procent af husene i lille nordlige Californiske by Paradise blev ødelagt af den omfattende skovbrand, samles borgerne omkring permakultur som løsning for at genopbygge deres by. Permakultur er en landbrugsteknik, der bruger regenererende ressourcer til at skabe et selvbærende økosystem. Læs mere her.

Ti år med permakultur

Da Mira Illeris og Esben Schultz i 2009 startede med at udgive tidsskriftet Permakultur var der 15 modtagere af bladet. Idag er der 1100. De to bladudgivere er ikke bare skribenter. De er også praktikere og arbejder intenst med permakultur ved storgodset Svanholm, hvor de beviser at man på et meget begrænset areal kan producere … Læs mere

Flygtningene uddannes til at blive gode permakultur-bønder

African Women Rising (AWR) er navnet på en organisation, der har stor succes med at hjælpe flygtninge i det nordlige Uganda. Organisationen uddanner kvinder og piger i læsefærdigheder, mikrofinansiering og landbrug. Det er især uddannelsen i permakulturelt landbrug, der er en succes. De lærer f.eks. de nye landbrugere at forstå hvordan de bedst fanger og … Læs mere

Ny permakulturel bosætning på vej – plads til flere små landmænd

I tider hvor vi får stadig større landbrugsfabrikker og landet bliver affolket er det opmuntrende at se, hvordan man ved Svanholm store gods går den anden vej. er etableret seks små selvforsynende landbrug på ialt 11 ha. De skal baseres på skovlandbrug efter permakulturelle principper. Her bruges ingen fossil energi. Tværtimod bindes CO2.  I slutningen af december 2017 fik gruppen bag dispensation fra landzoneloven til at kunne etablere en ny bosætning. 

Læs mere