Flere skovlandbrug i verden end økologi

Der er faktisk et større areal i verden med skovlandbrug end godkendt økologiske bedrifter. Det fortæller Eric Toensmeier, der har forsket i sammenhængen mellem kulstofbinding og klimakrise.

Det drejer sig om skovlandbrug med dyrehold, der kendes i såvel i tempererede, subtropiske og tropiske områder. Det kan have meget forskelligt afhængig af den lokale fauna og flora. Det er mest udbredt i de tropiske områder.  Skov-dyrehold (silvopasture)  er bevidst integration af træer, planter og græssende husdyr. Drives det rigtigt indebærer det fordel for såvel dyrehold som skovdrift og planteavl. Når skov-dyrehold er rigtig administreret indebærer det et mindre pres med jorden og dyrene, højere kvalitet af tømmeret, mindre risiko for indtægtstab da man ikke er afhængig kun af eks. pris på kvæg, bedre optag af næringsstoffer.

I Danmark har vi indtil nu begrænsede erfaringer med skovlandbrug. Længst fremme er de på det økologiske gods Svanholm på Sjælland (www.permakulturliv.dk)

Læs mere her: http://civileats.com/2016/03/16/how-carbon-farming-reverse-climate-change-eric-toensmeier/