Kulstoflagring er en vigtig del af klimaløsningen

Det er godt at vi får en stadig større del af energien v.h.a. vedvarende energi og at vi sparer på vores energiforbrug.

De er bare ikke nok. Skal vi for alvor lykkes skal vi i gang med at binde noget af det kulstof som vi ellers sender ud i atmosfæren som CO2.

Vores landbrug kan altså i stedet for at være en del af problem ændre status til at være en del af løsningen. Kulstoflagningen foregår bedst ved at vi understøtter en stor diversitet af planter og dyr der dyrkes sammen.

Michael Pollan fra ”Center for Food Safety” har lavet denne lille optimiske film, der fortæller om de spændende perspektiver ved at vi begynder at lagre kulstoffet.

Se hans film her: https://www.youtube.com/watch?v=NxqBzrx9yIE