Tag-arkiv: energi

Varmere vejr giver mindre CO2-forbrug

Der har været en markant nedgang i forbruget af den traditionelle energi og et endnu større fald i udledningen af CO2 i 2011, viser en ny statistik.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGI: Energiforbruget i Danmark fald drastisk i 2011 i forhold til de tidligere år. Hele 5,8 pct.  Det viser nye tal som netop er offentliggjort af Energistyrelsen.  Årsagen er det varmere vejr, import af el og en større andel af vindkraft.

Den positive udvikling ser ud til at fortsætte, fordi der er en fortsat stigning i forbruget af vedvarende energi. Det er især kul og naturgas som kraftvarmeværkerne har sparet på. Her er forbruget faldet med hhv. 16,2 pct. og 16,7 pct. Andelen af forbruget af vedvarende energi er steget fra 20, 2 pct. til 22,1 pct. altså med 1,9 pct. fra 2010 til 2011.

Der er virkeligt gode tal for CO2-udledningen.  CO2 eller kuldioxid, som især stammer fra forbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og gas, skaber klima-problemer, fordi den danner huller i det ozonlag i atmosfæren, som beskytter jordkloden fra solens stråler.

Siden 1990 er udledningen faldet med 25 pct. i Danmark og alene sidste år var faldet på 2,4 pct. Så udledningen falder stabilt år efter år.  Danmarks udleder nu mindre CO2 end målet var i forhold til vores forpligtelse i Kyoto-aftalen.

Alt i alt er der produceret 10 pct. mere energi end vi selv har brugt og der er også sket et markant fald i det totale energiforbrug eftersom produktionen er faldet 9,4 pct. og det er gode nyheder for vores miljø. Det er nemlig blevet renere.

http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Energi-og-klimapolitik/Kyotoaftalen.aspx

Brint under udvikling i Tyskland

Et storstilet samarbejde mellem den tyske forbundsregering og private partnere er i gang for at erstatte olie og benzin med brint i trafikken.

Af Cecilie Dahlerup

TRANSPORT: Alternativ energi som brændstof i køretøjer er nu virkelighed i Tyskland. Storbyerne Berlin og Hamborg vil for fremtiden slippe for ubehagelig udstødning.  Sammenslutning CEP, som omfatter en stor del af den tyske trafik samt industri og energi, satser på en gennemgribende omlægning af det tyske energiforbrug, så brint bliver fremtidens drivkraft i trafikken. I samarbejde med den tyske forbundsregering er der brintprojekter i gang begge steder. Der er etableret tankstationer til de nye brintbiler og til offentlig transport.  Brændstoffet bliver lavet på stedet af vand og strømmen til produktionen kommer fra vedvarende energi. 

Sikrere end benzin

Der er både fordel og udfordringer ved brug af brint som brændstof. Brinten skal opbevares ved et højt tryk for ikke at sive ud under opbevaring og fordi, det er en meget let luftart. Det har været en opgave at få brinten til at fungere stabilt, men der er ikke sikkerhedsproblemer med trykket. En de rigtigt gode nyheder omkring brint er, at det er meget sikkert ved trafikuheld. Almindeligvis vil en bil med benzin brænde ved et uheld, til der ikke er mere benzin, hvorimod brint kun vil antænde på overfladen og fordampe af varmen, skriver nyhedsbladet Dansk Energi.

Læs også:

http://jp.dk/rejser/storby/article2658965.ece