Brint under udvikling i Tyskland

Et storstilet samarbejde mellem den tyske forbundsregering og private partnere er i gang for at erstatte olie og benzin med brint i trafikken.

Af Cecilie Dahlerup

TRANSPORT: Alternativ energi som brændstof i køretøjer er nu virkelighed i Tyskland. Storbyerne Berlin og Hamborg vil for fremtiden slippe for ubehagelig udstødning.  Sammenslutning CEP, som omfatter en stor del af den tyske trafik samt industri og energi, satser på en gennemgribende omlægning af det tyske energiforbrug, så brint bliver fremtidens drivkraft i trafikken. I samarbejde med den tyske forbundsregering er der brintprojekter i gang begge steder. Der er etableret tankstationer til de nye brintbiler og til offentlig transport.  Brændstoffet bliver lavet på stedet af vand og strømmen til produktionen kommer fra vedvarende energi. 

Sikrere end benzin

Der er både fordel og udfordringer ved brug af brint som brændstof. Brinten skal opbevares ved et højt tryk for ikke at sive ud under opbevaring og fordi, det er en meget let luftart. Det har været en opgave at få brinten til at fungere stabilt, men der er ikke sikkerhedsproblemer med trykket. En de rigtigt gode nyheder omkring brint er, at det er meget sikkert ved trafikuheld. Almindeligvis vil en bil med benzin brænde ved et uheld, til der ikke er mere benzin, hvorimod brint kun vil antænde på overfladen og fordampe af varmen, skriver nyhedsbladet Dansk Energi.

Læs også:

http://jp.dk/rejser/storby/article2658965.ece