Nye komfurer i Mozambique

Et dansk samarbejde med det nordlige Mozambique er årsag til væsentlige forbedringer af energiforsyningen og virker på den måde fattigdomsbekæmpende i området.

Af Cecilie Dahlerup

ENERGIBESPARELSE: I løbet af de seneste fem år har provinsen Sofala i Mozambique fået organiseret en række centre som uddanner og oplyser den lokale befolkning om energiforbrug.  Det sker med hjælp fra den danske NGO SustanibleEnergy. Der er åbnet energibutikker med blandt andet små forbedrede ildsteder til madlavning og forskellige andre energiprodukter.

I løbet af de sidste fem år er mere end 60.000 mennesker desuden blevet undervist i privatøkonomi og det har forøget befolkningens opsparing.  Med de opsparede midler har familier kunnet købe forskellige energibesparende ting, som tidligere var for dyre at købe. Det har frigjort en masse tid, som man før brugte på at samle brænde.

Komfurer til folket

Først og fremmest har energicentrene stået for en produktion af en ny type ildsteder, som bliver brugt som komfurer. De kan både bruge kul og brændsel, til forskel fra de gammeldags ildsteder, hvor gryden hænger højt over jorden og derfor ikke er energieffektiv. De nye komfurer, som er lavet af ler,  bruger betydeligt mindre brændsel end traditionelle ildsteder og minder mest af alt om kogeblus, men man kan putte kul eller træ ind under i stedet for at bruge gas.

 Produktionen skaber forbedrede livsvilkår, for dem der er involverede og for forbrugerne. Der er foreløbigt solgt mere end 28.000 komfurer og målet er at udbrede brugen af dem til øvrige områder i Afrika.  Resultatet er allerede en forbedring af sundheden og en bedre lokal økonomi, oplyser tidsskriftet Sustainable Energy News.

 Læs mere:

http://naturvernforbundet.no/international/news/joining-forces-to-boost-sustainable-energy-in-mozambique-article26155-191.html