Kommentar: Verden vil være en anden

Lea Korsgaard, redaktør på Zetland, har en opsang til os i Coronakrisens skygge: ”Kan vi fortrænge det, der på grund af triste, dramatiske omstændigheder nu pludselig er kommet i forgrunden: at der findes sandheder, der er større end vores egne individuelle? Vi er lige nu i færd med at få erfaringen af, hvad det vil sige at sætte sig selv ind på andet end blot sig selv.” Læs hele kommentaren her.

Corona: Luftforureningen i byerne falder dramatisk

Coronakrisen gør at der er langt færre biler i byerne. Det betyder at forureningen falder. Målinger foretaget af Nationalt Center for MIljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet viser at forureningen er faldet med 33%. Blev en sådan reduktion permanent ville det betyde i gennemsnit et års længere levetid for byboerne. Læs mere her.

For første gang i USA: stærk modstand mod motorvejsudvidelse

Nu oplever de selv i bilernes mekka, USA, at der kommer en stærkere folkelig modvilje mod motorvejsudvidelser. Normalt er en motorvejsudvidelse en selvfølgelighed når de eksisterende spor er for pressede. Sådan er det ikke i nu i det ellers meget bilvenlige Houston. Her har vist sig et overraskende stærkt ønske om at en vejbaneudvidelse skal  reserveres til gående,cyklister og busser. Den samme modstand mod mere motorvej opleves også i Portland. Læs mere her.

Kommentar: Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Corona-krisen tvinger os til at tænke omvendt. Det lokale skal blive det normale og det eksotiske skal blive det ekstraordinære. Det siger forfatteren m.v. Peter Hesseldahl. Han siger at corona-krisen fortæller os om den følsomhed vi har når varer produceret f.eks. i Kina forhindres i at komme. Hele globaliseringen giver os anledning til at overveje muligheden for at lade langt mere foregå lokalt – eks. produktion af mad, men også at vi i langt højere grad har virtuelle arbejdspladser med virtuelle møder, og således i langt mindre omfang transporterer os rundt. Læs hans spændende nytænkning her.

Træer i byen er en mia. overskudsforretning

Træer i byen sparer bysamfund for mia. Det viser en ny  rapport  fra Storbritannien. Ifølge den sparede hovedstaden over 5 milliarder pund  fra 2014 til 2018 gennem luftkøling alene. Træerne holdt sommertemperaturerne udholdelige for arbejderne og forhindrede produktonstab.  At det så også binder CO2, modvirker lokal forurening, styrker biodiversitet m.v. kommer så oveni. Læs mere her.