Grønland stopper al efterforskning efter olie og gas

Grønland har meddelt, at de permanent standser al ny olie- og gasefterforskning i landet. På trods af den nylige opdagelse af potentielt betydelige oliereserver ud for øens østkyst, siger landets regering, at omkostningerne for vores planet langt opvejer enhver potentiel økonomisk gevinst: ”Fremtiden ligger ikke i olie. Fremtiden tilhører vedvarende energi, og i den henseende har vi meget … Læs mere

Biodiversitet og klima følges ad

Biodiversitet og klima går hånd i hånd. Der er ikke – hvis vi gør det rigtigt – nogen modsætning mellem at arbejde for en styrket biodiversitet og binding af CO2. Det fastslår tre forskere i følge Videnskab.dk. De tre forskere anfører fire området hvor biodiversitet og klima er hinandens forudsætning. F.eks. anføres at en blandingsskov … Læs mere

De indfødte fik satellit-data og skovrydningen dæmpedes

Med den omfattende skovrydning i Amazonas er der høj grad behov for løsninger, der reducerer tabet af træ mere end nogensinde. Med dette i tankerne har en undersøgelse fundet beviser for, at det at placere teknologi i hænderne på indfødte skovsamfund i den peruvianske Amazon kan have en betydelig effekt på skovrydning. Forskere gav oprindelige grupper satellitdata og … Læs mere

Klimaindgreb: Politikerne har ikke grund til at være så tilbageholdende

En undersøgelse viser  at den britiske offentlighed var ‘overvældende optimistisk’ med hensyn til, hvordan en grøn fremtid kunne se ud. Carys Roberts, administrerende direktør for Institute for Public Policy Research, siger om undersøgelsen: ”Vores fund var klare og overbevisende. Folk anerkender de udfordringer, vi står over for, men er overvældende optimistiske med hensyn til, hvordan … Læs mere

Første flyfri platform introduceret

Så er verdens første flyfri ferieplatform introduceret. Den hedder Byway og er centreret omkring personlig, langsom rejse med et minimum af CO2-fodaftryk. Opstartsvirksomheden har netop annonceret afslutningen af ​​en finansieringsrunde, hvor £ 1,1 mio.   Siden lanceringen i midten af ​​2020 er der bygget mere end 7.500 rejseforslag op gennem deres platform. Det tilbyder ture i Storbritannien og … Læs mere

Bakterier kan sikre større genbrug af elbil-batterier

Elbilernes batterier er et ømt punkt i såvel produktion som i genanvendelse. I dag genbruger EU mindre end fem procent af EV-batterier , og den mest almindelige teknik involverer at smelte alt sammen for at udvinde ædle metaller – en meget energiintensiv proces. Men takket være nye bioteknologier kommer en meget bedre måde at genbruge gamle batterier … Læs mere

Cambodia: ny madlavning begrænser træfældning og dødsfald

I Cambodias landsbyer er madlavning traditionelt baseret på trækul som har en alvorlig helbredseffekt og indvirkning på CO2-udslip. Dette udgangspunkt har en hollandsk NGO Clean Cooking Alliance besluttet at ville gøre noget ved. Det ser nu ud til – via et samarbejde med lokale myndigheder som kommunerådet for kvinder og børn at lykkes. Det sker … Læs mere

Målrettet indsats begrænser fængselstilbagefald

Alt for mange fængslede falder tilbage i kriminalitet fordi der tilsyneladende ikke er andet end det gamle miljø at vende tilbage til – og en masse sociale problemer venter stadig. Center for Women i Charlotte, North Carolina, er oprettet for at hjælpe fængslede kvinder for at forebygge tilbagefald. Centret, der træder i stedet for fængselsophold kan … Læs mere

Krisen gav anledning til 700 ha bylandbrug

I et forsøg på at tackle det finansielle sammenbrud i Argentina i 2001 besluttede bystyret i Rosario en genial plan der skulle få byens beboere tilbage til arbejde. De startede et samarbejdede med 700 familier med det formål at øremærke ubrugt jord i byen til landbrug. Dette skabte ikke kun beskæftigelse, men tilskyndede også bylandbrug og forbedret adgang til … Læs mere