De er godt i gang med at rense havet for plast

 Det er længe siden der har været nyt fra det superspændende startup Ocean Cleanup Project, der har sat sig for at tømme Stillehavet for skrald – men nu har projektet iværksat en ny megaplan hvor man vil teste et nyt fremdriftssystem i 70 separate tests over de næste 60 uger.   Gennem disse tests planlægger teamet ikke bare … Læs mere

Indien forbyder engangsplast fra 2022

Med stigende bevidsthed om den enorme miljøtrussel ved engangsplast har lande rundt om i verden, som Chile og New Zealand , forstærket deres indsats mod plastforurening ved strategisk at forbyde engangsplast. Nu forpligter Indien sig også til en plastfri fremtid. Landet annoncerede for nylig et forbud mod engangsartikler i 2022 i et forsøg på at tackle den voksende trussel om plastforurening. Læs … Læs mere

Søgræs hjælper med at restaurere havet

Ligesom vi på land skal plante maser af træer, så skal vi i havet plante masser af søgræs. Da Karen McGlathery plejede at svømme i kystnære bugter ved Virginia’s Eastern Shore, ville vandet hurtigt blive grumset og brunt, da sediment hvirvlede rundt om hende. Nu, 25 år senere, for så vidt hun kan svømme, forbliver vandet … Læs mere

Muslinger kan hjælpe os med at indsamle mikroplast

Mikroplast er en af ​​de mest skadelige former for plastforurening, der truer vores have , så forskere arbejder hårdt på at finde løsninger, der kan hjælpe med at filtrere denne økologiske byrde ud af havmiljøet . Således undersøger en forskergruppe nu muslingernes potentiale for at hjælpe med at befri vores have for disse små partikler af plastaffald . Forsøgene sker i øjeblikket i en … Læs mere

Slut med laksebure i Argentina

Argentina har skabt historie da de som det første land i verden, der forbyder lakseavl på grund af bekymring over bæredygtighed og dens indvirkning på naturlige økosystemer. Laksebedrifter (og fiskebedrifter generelt) spreder parasitter såsom lus blandt hinanden og til det vilde marine liv. For at tackle dette bruger lakseavlerne antibiotika , men antibiotika er umulig at holde tilbage, så intet forhindrer … Læs mere

Stenrev skal få liv tilbage på havbunden

For at skabe mere liv under havoverfladen skal der nu etableres et stort stenrev på havbunden i Øresund ud for Taarbæk. Stenrev er yderst vigtige for livet i havet, da de giver gemmesteder og yngleplads for tang, småfisk og krebsdyr, som samtidig giver føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle. Men stenrev … Læs mere

Fornem pris til “Levende Hav”

“Levende hav” fik den 6. juni Bodil Pedersens Miljø og Naturpris på 100.000 kr. Det fik de for deres utrættelige kamp for det levende hav – såvel i Aral-søen, ved Tanzania og – ikke mindst – i de danske farvande. Her er de på “kant med myndighederne” i deres konstante påpegning af trawlfiskeriets dræbende indsats … Læs mere

Tangfarme breder sig over Europa

Tang opfanger CO2 mere effektivt end træer, forbedrer vandkvaliteten og kan erstatte mere klimabelastende produkter. Virksomheder i Europa er begyndt at få øjnene op for tangproduktion. Nogle steder på kloden er det en spiselig delikatesse, for andre er det en irriterende masse i vandkanten. Inden for de sidste ti til 15 år har det taget … Læs mere

Forbud mod hvalfangst virker: Verdens hvaler i fremgang

Det seneste årti er bestanden af hvaler gået opad. I mange årtier har verdens hvaler været presset af den kommercielle hvalfangst – men nu kan man se en effekt af forbuddet mod hvalfangst. Der skulle gå over tre årtier fra Den Internationale Hvalfangstkommissions, IWCs, forbud mod kommerciel hvalfangst i 1986, før man kunne se effekten … Læs mere

14 nationer aftaler rammer for bæredygtigt havfiskeri

Lederne i 14 lande har lovet at afslutte overfiskeri, genoprette fiskebestande og forhindre forurening i at komme ind i deres farvande i det, der er beskrevet som verdens største havbæredygtighedsinitiativ. Nationerne – Australien, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesien, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau og Portugal – kan være få, men sammen er de … Læs mere