Regenerativt havbrug fik lokalsamfundet til at blomstre

På den ene side af Shinnecock Hills på Long Island i USA, “har du en milliardærrække, hvor nogle af de rigeste mennesker i Amerika har hjem,” fortæller Troge – en af de oprindelige folk der har været der altid. “Så, på den anden side, har du Shinnecock-territoriet, hvor  60 procent  af os lever i fuldstændig fattigdom.” Havet der … Læs mere

Oprindelige kvinder redder truede koralrev

En NGO kaldet Sea Women of Melanesia ønsker at stoppe nedbrydningen af koralrev. Det sker ved at give indfødte kvinder den viden og de nødvendige værktøjer til at beskytte koralrevene mod truslen fra klimaændringer . “The Sea Women of Melanesia er et hold af kvinder fra Melanesia, som brænder for havbevaring, og som er villige til at vende tilbage … Læs mere

Trawlfrit bæltområde skaber håb om bedre havmiljø

I et større område i Bælthavet bliver havnaturen nu fri for store tunge bundtrawl og muslingeskrabere, der slæbes hen over havbunden. Et vigtigt skridt mod en genrejsning af havmiljø og fiskebestande. Regeringen og partierne omkring Finansloven 2022 aftalte i sidste år, at der skulle udpeges et trawlfrit område i Bælthavet omkring Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt. Nu … Læs mere

“Vi kan ændre ting, hvis vi gerne vil”

Hvalforsker Helena Herrs fund har fået global opmærksomhed: Finhvalen, verdens næststørste nulevende pattedyr, var for 40 år siden tæt på at være udryddet. Nu stortrives kæmpen i Antarktis. Verdens Bedste Nyheder tog en snak med Herr om fascinationen af hvaler, livet som hvalforsker og om gode nyheder i et hav af uro. Læs interviewet her.

Frivillige planter ålegræs og skaber basis for fiskeyngel

Engang stod ålegræsset tæt ved de fleste danske kyster og i fjordene. Men det gør det ikke mere, og det er et kæmpe problem for både biodiversiteten i havet og for klimaet. Derfor vælger flere og flere hav-interesserede danskere i disse år at hjælpe med af genplante ålegræsset ved deres lokale kyster. Blandt andet i … Læs mere

Plastindsamlingen på havene skalleres op

I sidste uge af juli nåede bestræbelserne på at rydde plastaffald op i Stillehavet en milepæl: 100.000 kg plastik fjernet indtil videre.  Det er ganske vist en meget lille andel af det samlede plastskrald: Strøet ud over et område, der er dobbelt så stort som Texas, er den flydende masse af affald 1.000 gange større . Men den hollandske … Læs mere

Kan vi skabe en positiv klimaeffekt på tværs af havet?

Fredag (15.7.) stævnede et usædvanligt skib ud fra Århus havn.  Der er tale om S/V Swallow, et to-mastet træsejlskib fra 1926 der stævner ind i en række havne fra Danmark til havne i Finland, Estland og Norge. Alle steder spiller de spiller forestillingen Ripples og engagerer sig i lokale møder på bæredygtighed. Ripples er en … Læs mere

Nu kan de i Gaza bade i rent havvand

Nu kan folk i Gaza-striben tage en forfriskende dukkert i vandet. Det har de ikke kunnet gøre før da der strømmede ubehandlet spildevand ud.Det har ændret sig til det bedre takket være internationalt finansierede spildevandsbehandlingsanlæg. Ifølge miljøembedsmænd har den internationale hjælp sikret at der er etableret rensning der med succes har reduceret forureningen til laveste niveau i … Læs mere

Råderummet for krydstogtsskibe begrænses

Krydstogtsskibe har længe været kendt som en stærkt miljøbelastende rejseaktivitet med det store energi- og ressurceforbrug, forurening herunder svovloxid og nitrogen der udledes i havnene. Når de så heller ikke tilfører byen nogen turistmæssig værdi så må der lægges en begrænsning på dem.  Det er meldingen i Barcelona og flere andre byer hvor krydstogtskibene opleves … Læs mere