Forbud mod hvalfangst virker: Verdens hvaler i fremgang

Det seneste årti er bestanden af hvaler gået opad. I mange årtier har verdens hvaler været presset af den kommercielle hvalfangst – men nu kan man se en effekt af forbuddet mod hvalfangst. Der skulle gå over tre årtier fra Den Internationale Hvalfangstkommissions, IWCs, forbud mod kommerciel hvalfangst i 1986, før man kunne se effekten … Læs mere

14 nationer aftaler rammer for bæredygtigt havfiskeri

Lederne i 14 lande har lovet at afslutte overfiskeri, genoprette fiskebestande og forhindre forurening i at komme ind i deres farvande i det, der er beskrevet som verdens største havbæredygtighedsinitiativ. Nationerne – Australien, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesien, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau og Portugal – kan være få, men sammen er de … Læs mere

Antallet af blåhvaler på vej op

Indenfor de seneste 30 år er antallet af de enorme pattedyr steget markant, fortæller hvalbiolog Carl Kinze. “Især i det antarktiske hav ser vi flere og flere blåhvaler. Bare mellem årene 1995-2018 har der været en tredobling af bestanden i området,” fortæller han. Det giv er håb for andre af havets truede dyr. Læs mere … Læs mere

Genopretning af stenrev kan få fiskene tilbage

Forskere fra DTU Aqua registrerede 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg. Beskyttelse og genopretning af levesteder bør være med i den kommende havplan. – Genetablering af stenrev og beskyttelsen af eksisterende rev er nøgleingredienser, hvis vi skal vende naturens tilbagegang i havet. Vi ved, at fiskene kommer tilbage, … Læs mere

Stadig håb for koralrevene

Halvdelen af alle koralrev er formentlig allerede forsvundet i løbet af de seneste 20 år, og det er anslået, at 90 procent forsvinder inden 2050. Og det er ikke bare som smukke turistattraktioner, at koralrev spiller en rolle. De er med til at beskytte kyststrækninger, og de er vigtige for havets fisk og for den … Læs mere

Restaurering af havbund virker

Der er plantet 70 millioner ålegræsfrø på 200 hektar havbund ud for Virginia, USA, i det der er blevet verdens største restaureringsprojekt af sin art. Som følge af indsatsen de sidste 20 år er kystens økosystem forvandlet fra et livsforladt ørkenlandskab til frodig havbund så langt øjet rækker, mens græsset oven i købet larger CO2. Læs mere … Læs mere

Kæmpe havfredning i to lande

Små lande kan skabe stor forandring under overfladen. Seychellerne og Belize er blandt de seneste lande, der freder livsvigtige havområder.Et naturparadis under vandet, større end Tyskland og Danmark tilsammen. Så stort er det havområde, som den lille tropiske østat Seychellerne nu har fredet. På kun fem år er østaten gået fra at beskytte 0,04 procent … Læs mere

Tang – en ny tilgang til mad

Der er en masse spændende potentialer i dyrkning af tang. Det er næringsrigt, det er meget nuanceret for smag, det kan indgå som element i plantefars og derved erstatte kød, det kan rense havet for næringsstoffer – og så kan der være en række spændende arbejdspladser i det. Et nyt fødevareeventyr, der er skånsomt over … Læs mere

Seychellerne får eftergivet gæld mod at de værner havmiljøet

På Seychellerne (øgruppe 1600 km øst for Afrika) har de gang i et projekt, der skal tackle tre problemer: oprensning af strandene for tang og tilvejebringelse af kompost til haverne og iværksættelse af gode jobs for kvinder. Forskellige NGOér bidrager som led i en aftale hvor Seychellerne får eftergivet gæld mod at tage vare på … Læs mere

USA: bæredygtige fiskere fanger flere fisk

Amerikanske fiskere har fået bedre styr på fangsten. Kvoter og bedre fiskemetoder har stoppet ødelæggelsen af havet og fået fiskene til at vende tilbage. I 2000 var den helt gal i havet ud for den amerikanske vestkyst. Siden 1990 havde fiskerne hvert år fanget færre og færre fisk, og til sidst var der næsten ikke … Læs mere