8. marts: kvindelige imamer står for en religiøs kulturrevolution

Danmark har nu seks kvindelige imamer som praktiserer deres religion i Mariam- moskeen i København. Det sker under ledelse af den ene af de to første kvindelige imamer i Danmark, Sherin Khankan, der har været imam siden 2016. Udover at hun praktiserer som kvindelig imam, er hun også stifter af exit-cirklen, der hjælper kvinder ud … Læs mere

At løse klima- og biodiversitetskrise kræver indfødt viden

Det er først når vi inddrager den viden som de oprindelige folk har vi kan få rettet op på naturens ubalancer. Det konstaterede man f.eks. ved Clear Lake, der er  Nordamerikas ældste (og Californiens største) naturlige ferskvandssø. Efter at søen gennem mange år havde lidt p.g.a. invasive fiskearter, kviksølvsforurening mv. kom der gang i den … Læs mere

Manderollen ER under forandring

Manderollen er under forandring. Tiderne hvor det gælder om at sige og gøre det mest bøvede og kvindenedladende er på tilbagetog. Mænd er meget mere end det. Vi har følelser og behov for at vise dem og selv mærke omsorgen og indfølingen. Det handler denne artikel om hvor temaet er strip-fitness og hvor instruktøren Marianne … Læs mere

Vancouver er verdens første forsoningsby

I 2014 erklærede den canadiske by Vancouver sig som verdens første ” Forsoningsby “. Det involverer en række forpligtelser til at respektere og opretholde rettighederne for de oprindelige folk i byerne. Det blev knyttet an til den allerede etaberede sandheds- og forsoningskommission. Det var så begyndelsen til en længere proces præget af usikkerhed for hvordan omdanner man f.eks. … Læs mere

Kunstprogrammer kan øge unges sociale engagement

At arbejde med kunst har indlysende fordele for en persons kreative potentiale. Det har positive effekter af at engagere sig i kunst ud over at forbedre ens kreativitet og selvudfoldelse . En nylig undersøgelse fra New York University Steinhardt har afdækket, at det at være en del af et kunstprogram kan gå langt i retning af at øge bevidstheden … Læs mere

Mennesker er optimistiske – selv når livet går os imod

Michigan State University har gennemført den største undersøgelse af sin art om, hvordan større livshændelser og aldring påvirker folks syn på livet, især optimisme.  Undersøgelsen undersøgte 75.000 amerikanske, tyske og hollandske mennesker mellem 16 og 101 år viser at selv i forbindelse med store vanskelige begivenheder som død og skilsmisse, havde folk en tendens til … Læs mere

Oprindelige folk tilbageerobrer stjålet land

En række kvinder fra den oprindelige befolkning er gennem deres organisation Sogorea Te Land Trust i gang med at tilbageerobre stjålet land. Det sker i ved East Bay i Californien. Gennem en frivillig jordskat og donationer fra jordsejere sikrer de – skridt for skridt – adgang og ejerskab til jorden. Læs mere her.

Sudan: Diktaturets fald åbner op for stor folkelig kultur

Diktaturet fald i Sudan har åbnet op for en række kulturelle og kreative aktiviteter i hovedstaden Khartoum. Den brede gade foran forsvarsministeriet, hvor tusindvis har protesteret siden 6. april, er blevet omdannet til et kulturelt knudepunkt med provisoriske telte. Ved siden af ​​brændende politiske taler har folkemængder, der er strømmet til området fra hele Sudan, … Læs mere

De arbejder aktivt for en bæredygtig fiske- og kystkultur

Ligesom der – med økologisk landbrug – er grøde i hvordan vi forsyner os med fødevarer fra jorden er der med projektet Bæredygtig Kystkultur grøde i hvordan vi forsyner os med fisk fra de indre danske farvande. Projektet har til formål at drive en forandring, der sikrer et bæredygtigt livsgrundlag og skaber liv og arbejdspladser i vores kystsamfund. De vil

Læs mere

Sydkorea: Kvinder i oprør mod ubetalt “skønhedsarbejde”

I Sydkorea er en række kvinder i gang med et usædvanligt oprør. Under navnet ”escape the corset” protesterer en stadig større grad af kvinder imod de høje standarder for kvindelig skønhed – og det ubetalte arbejde der ligger i hver dag at skulle sminke sig. Det sker først og fremmest ved at de offentligt ødelægger … Læs mere