Vancouver er verdens første forsoningsby

I 2014 erklærede den canadiske by Vancouver sig som verdens første ” Forsoningsby “. Det involverer en række forpligtelser til at respektere og opretholde rettighederne for de oprindelige folk i byerne. Det blev knyttet an til den allerede etaberede sandheds- og forsoningskommission.

Det var så begyndelsen til en længere proces præget af usikkerhed for hvordan omdanner man f.eks. byens store parker så de oprindelige folk kan spejle sig i dem og ikke opleve at de er blevet taget fra dem? Parkerne er ikke designet af eller for de oprindelige folk, som den jord, de sidder på teknisk set tilhører? 

Som led i processen er en større rapport på vej med resultater der vil omfatte data, visualiseringer og casestudier for at sætte scenen for parkbestyrelsens afkoloniseringsstrategi, som vil komme med politiske anbefalinger.

I et gigantisk regneark arrangerer de beviserne, fra de kvadratiske optagelser af jord, byen har jurisdiktion over, og plakater med koloninavne, synliggørelse af ekskluderende vedtægter og ikke-hjemmehørende planter. 

Udover det er der fra Sandheds- og forsoningskommisionen udgivet en detaljeret liste over 94 opfordringer til handling , som canadiske institutioner bør tage for at rette op på den skadelige arv fra Canadas nu internationalt berygtede indiske boligskolesystem . 

Men hvordan omsættes de høje ambitioner om sandhed og forsoning rent faktisk i handling på stedet. Det er en proces i konstant udvikling i et land, der stadig nyder godt af jord og ressourcer, som er beslaglagt fra oprindelige folk.

Processen er sat i gang, men langt fra slut.  Læs mere her.