“Alle skuffer over tid”

Tidens ungdomsoprør vil være  en reaktion på de mange påbud som unge møder på deres vej. Påbud som ”Happiness is a choice” eller ”Shine bright like a diamond”. Det kan ingen leve op til, men ikke desto mindre ligger det som et uudtalt påbud. Det er det der er afsæt som højskolelærer Christian Hjortkær på … Læs mere

Et vildt scenarie for, hvordan verden klarer sit klimaproblem

“De senere års landvindinger inden for energiproduktion, transport og fødevarer har for længst sat verden på kurs mod en klimaneutral fremtid, hvor naturen vil genindtage enorme landområder i en sand genopblomstring af planetariske dimensioner. De teknologier, som vi i dag har til rådighed, kan nemlig uden problemer barbere mere end 90 procent af vores årlige … Læs mere

Vancouver er verdens første forsoningsby

I 2014 erklærede den canadiske by Vancouver sig som verdens første ” Forsoningsby “. Det involverer en række forpligtelser til at respektere og opretholde rettighederne for de oprindelige folk i byerne. Det blev knyttet an til den allerede etaberede sandheds- og forsoningskommission. Det var så begyndelsen til en længere proces præget af usikkerhed for hvordan omdanner man f.eks. … Læs mere

Så er tiden inde til at blive “Tendensklog”

”TendensKlog” er navnet på et nyt ikke-partipolitisk initiativ, som en kreds med baggrund i Alternativet har startet. Det går i luften den 8. marts kl. 19.00 på Taastrup Medborgerhus og på nettet. Denne første gang er temaet ”levende lokale samfund”. Om arrangementet hedder det : I en tid hvor verden kan virke uoverskuelig og kaotisk vender … Læs mere

Vi kan forebygge pandemier ved at værne om naturen

På et tidspunkt hvor pandemien stadig hærger i det meste af verden er spørgsmålet  hvordan kan vi forhindre eller i det mindste begrænse risikoen for fremtidige pandemier? Ifølge en analyse offentliggjort i Science Advances kunne beskyttelse af dyreliv være den bedste vej til pandemiforebyggelse.  Katalysatoren bag Covid-19 var en zoonotisk sygdom (en sygdom, der overføres fra dyreliv til mennesker), … Læs mere

Jorden ånder ind og ud

Jorden ser ud til at indånde og udånde ligesom vi mennesker. Det viser en ny animation, der illustrerer hvordan kulstof optages og frigives, efterhånden som årstiderne skifter  . De animerede kontinenter ser ud til at tømmes om sommeren, hvilket indikerer tidspunkter og steder, hvor vegetation vokser, og planter suger kuldioxid ud af atmosfæren. Når det er vinter, ser … Læs mere

Før: kulmineland – nu: frugtbart landbrugsland

De fleste mennesker forbinder West Virginia med kulminedrift. Det er nu fortid, men bakkerne og dalene er også velegnede til landbrug. Efterhånden som kulproduktionen aftager, ser landmændene voksende muligheder for at udvide deres sektor. Jason Tartt, en landmand i West Virginia, siger, at Mountain State er frugtbart territorium for honningproduktion og ahorn- og frugtplantager i flodsletterne. Tartt … Læs mere

Økosamfund spirer og gror

Der er grøde i økosamfundsbevægelsen. Nye fællesskaber spirer frem over det hele. LØS (Landssammenslutningen af Økologiske Samfund) har kendskab til ikke færre end ni nye samfund på vej, og forventer at der er endnu flere, der venter på at titte op af mulden. Der er ifølge foreningens hjemmeside i dag 28 økosamfund der er medlem … Læs mere

Musik og genbrug løfter fattige børn

I Spanien har et kreativt socialt projekt formået at forbedre livet for børn fra dårligt stillede baggrunde gennem musik , uddannelse og genbrug . Initiativet, kaldet Music for Recycling , involverer et opfindsomt orkester, der samler unge fra underpriviligerede hjem, som spiller med instrumenter lavet af materialer, som ellers ville være endt på en losseplads . Blandt orkestrets medlemmer er Cristina Vazquez, en roma-teenager, der … Læs mere