Dansk alliance til kamp for ansvarlig import af soja

Dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder lancerer sammen en ny forpligtende indsats for at sikre ansvarlig import af soja til Danmark. Produktion af soja beslaglægger globalt et areal på over 1 million kvadratkilometer. Kun 20% af den importerede soja anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit. Læs mere her.

Vi skal ikke afskrive eller afvise blockchain

Blockchain har hidtil været forbundet med det forkætrede bitcoin-system, men det er ikke retfærdigt. Blockchain er meget større og mere end det. Forestil dig f.eks. at du er på et udenlandsk hospital efter en ferieulykke. Lige nu er der ingen mulighed for lægen ved noget om din medicin, allergi, tidligere behandling m.v.. Alt det er opbevaret i siloer, som du ikke har

Læs mere

Avaaz har 46 mio støtter og kæmpe gennemslagskraft

Verdens største græsrodsorganisation,  Avaaz, vokser stadig og har i dag 46.6 mio. støtter fordelt over 195 lande. De kan i kraft af deres mange støtter, der skriver under,  spille med når de store laver ulykker. F.eks. kunne de i seneste nyhedsbrev fra starten af marts fortælle om de seneste sejre. F.eks stop for Colombias træfældning, fredning af … Læs mere