Sverige sætter reduktionsmål for forbrugsbaseret CO2-udledning

Sverige er godt på vej til at vedtage verdens første reduktionsmål for forbrugsbaserede drivhusgasudledninger. Det sker på baggrund af en grundig udredning som et tværpolitisk udvalg forleden afleverede til regeringen.

Om dette siger Tænketanken Concito i deres seneste nyhedsbrev:

”Klimaudfordringen er global, og forbrugsbaserede drivhusgasudledninger er kommet i fokus som en relevant målestok for, hvordan et samfund, en virksomhed eller en persons forbrug og aktiviteter påvirker det globale klima. Målestokken inkluderer den direkte klimapåvirkning minus klimapåvirkningen fra eksport og plus klimapåvirkningen fra import. Dermed giver den et mere komplet billede af, hvordan vi som samfund, virksomheder og personer belaster det globale klima, og hvad vi kan gøre for at mindske belastningen.”

I Danmark udviklede CONCITO allerede i 2010 en model til kortlægning af en danskers forbrugsudledning i et globalt perspektiv.

Den danske regering har også taget fat på at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet med Global afrapportering. I hvilket omfang man i Danmark vil følge Sverige er p.t. uafklaret. Læs mere her.