Joe Biden overrasker positivt

Joe Biden har overrasket yderst positiv ved at være trådt i karakter som handlingens mand der tager fat på det som hans demokratiske forgængere ikke har magtet: Han har allerede nu gjort den største direkte indsats i årtier for de fattige, indledt et opgør med den økonomiske ortodoksi, forenet det splittede Vesten i en konfrontation mod … Læs mere

Den første fra oprindelige befolkning i centralmagten

Der blev skabt historie i Washington, USA i starten af marts, at Deb Haaland blev bekræftet som den kabinetssekretær nogensinde, der har rod i den oprindelige befolkning.   Den 60-årige kvinde fra New Mexico skal føre tilsyn med landets landområder, hav og naturressourcer og være ansvarlig for stammesager. Læs mere her.

David Trads: Verdens helte skal hyldes

Verden er fuld af helte, der tør, når det er allerfarligst. En af dem er Loujain al-Hathloul, den 31-årige saudi-arabiske dissident og kvindesagsforkæmper. En anden er Eugene Goodman, den sorte politimand, der under stormløbet på USA’s Kongres formentlig reddede adskillige kongresmedlemmer og senatorers liv. Læs mere her.

Fra kommentarspor til bidragsspor

Kommentarsporet på f.eks. Facebook udvikler sig tit til at være et “råbespor” hvor man ikke lytter. Det har fået flere medier til at droppe kommentarsporet. Netmediet Zetland tager den udfordring op og omdøber abonnenter til medlemmer og kommentarspor til bidragsspor. Således er det – gennem en meget bevidst indsats – lykkedes at ændre tonen, så … Læs mere

Borgerting i Aarhus tager stilling til byens trafik

Nu har også Aarhus tager borgersamling til sig. Byrådet har på foranledning af ”Sager der Samler”, Aarhus Bibliotekerne, Borgerservice og FO-Byen sammen med Århus Onsdag,  besluttet at nedsætte et borgerting. Borgertinget, der består af 24 borgere udvalgt tilfældigt på baggrund af 400 der godt ville være med. Borgerne har ingen personlige trafikinteresser og skal ikke genvælges. De … Læs mere

“Frirummet” – en ny debatform, der skal gøre os klogere

Vi skal gøre noget ved den offentlige debat som ofte er unuanceret, polariseret og konfliktoptrappende. Vi har brug for at reformere måden vi debatterer på, så vi rent faktisk bliver klogere. Vi bliver klogere af uenighed, hvis der samtidigt er mulighed for at tvivle, reflektere og tage initiativ sammen. Sådan siger Cathrine Gyldensted, der er … Læs mere

Klimaborgerting signalerer et højt ambitionsniveau efter sin første samling

Borgere vil have høj klimaafgift, mindre biomasseafbrænding og mere bæredygtigt landbrug. Det af regeringen nedsatte Klimaborgerting signalerer efter sin første weekendsession et højere grønt ambitionsniveau end regeringen. Det viser afstemninger i borgertinget, der nu skal arbejde videre med en række prioriterede emner. Resultatet af de første, retningsgivende afstemninger blev præsenteret i starten af november for klimaminister Dan … Læs mere

Colombus’ s indbyggere stemte massivt for 100% vedvarende energi

Delstaten Ohios hovedstad Columbus, USAs 14. største by med en befolkning på ca. 900.000, har stemt ja til at overgå til 100% vedvarende energi allerede i 2023. Tilslutningen til forslaget lå på overvældende 76%. “Columbus vil føre an i hele landet med intelligente strategier for ren energi,” sagde Columbus borgmester Andrew J. Ginther tirsdag aften.  Med over … Læs mere

USA: idealisme, engagement og håb

USA har under Trump eksporteret en idealisme, et engagement og et politisk håb, som har inspireret progressive over hele verden.  De sidste fire år har der aldrig i historien været så stærk aktivisme for kvindefrigørelse og lighed mellem kønnene – mest markant udtrykt gennem ”MeToo”-bevægelsen. Selvom Trump har været meget i offensiven for kulindustri har … Læs mere