Forsikringsgigant stopper med at forsikre kulbrugere og -producenter

Forsikringsgigant Swiss Re har vedtaget en politik, der nægter dækning til ethvert selskab, der enten genererer 30 procent eller mere af sine indtægter fra kulkraft eller bruger mindst 30 procent kulkraft til at drive driften. Dette skridt afspejler en selskabets forpligtelse til at

Læs mere Forsikringsgigant stopper med at forsikre kulbrugere og -producenter

EU sagsøges nu for langsommelighed i deres klimaindsats

“EU, I skal gøre, hvad du kan for at beskytte os, for ellers vil vores skade være katastrofal”  Sådan lyder et opråb – eller rettere et sagsanlæg fra ”Peoples Climate Case“. Familier i en række lande (eks. Kenya, Fiji,Rumænien og Portugal) som er i gang med ved EU-domstolen at rejse en sag. De vurderer at … Læs mere EU sagsøges nu for langsommelighed i deres klimaindsats

Rekord-mange klimaretssager – den første sag er vundet

2017 var rekordår for retssager mod fossile selskabers ansvar for klimaskader og de har potentiale til at kunne begrænse CO2-udledningen.

Flere sammenligner situationen med retssagerne mod tobaksproducenterne, der godt vidste, at deres produkter var skadelige, men såede tvivl om spørgsmålet, indtil de senere ved retten blev gjort ansvarlige for den skade, de havde påført rygerne.

Læs mere Rekord-mange klimaretssager – den første sag er vundet

Cement kan CO2-belaste meget mindre

Cement er – næst efter vand – det mest anvendte materiale i verden. Cement er et problem, fordi det tegner sig for 5 procent af verdens industrielle og energimæssige drivhusemissioner. En ny rapport beskriver flere måder at reducere cementindustriens CO2-aftryk på. Det kan f.eks. ske ved at erstattes af konventionelle kalksten med flyveaske, slagge eller ler.

Læs mere Cement kan CO2-belaste meget mindre

Droner kan sørge for omfattende træplantning

Træplantning er en af de bedste måder at begrænse CO2-udslippet på. Nu viser det sig at droner – der oprindeligt er tænkt til militære formål – kan sørge for at så/plante op til 100.000 træer på en dag. Det sker i sammenhæng med at den vil kunne identificere de bedste steder at plante træerne. Denne nye mulighed skal dog ikke afholde os andre fra at plante alle de træer vi kan komme af sted med. 

Læs mere Droner kan sørge for omfattende træplantning