Den hvide maling holder huset koldt

Det er nu lykkedes for forskere på det amerikanske Purdue University at udvikle en hvid maling der kan reflektere solens stråler med over 98%. Det er resultatet af et forskningsarbejde der har stået på i over 50 år hvor alle mulige materialer og blandinger er blevet afprøvet. Test viser at når solen står direkte på … Læs mere

EU sagsøges nu for langsommelighed i deres klimaindsats

“EU, I skal gøre, hvad du kan for at beskytte os, for ellers vil vores skade være katastrofal”  Sådan lyder et opråb – eller rettere et sagsanlæg fra ”Peoples Climate Case“. Familier i en række lande (eks. Kenya, Fiji,Rumænien og Portugal) som er i gang med ved EU-domstolen at rejse en sag. De vurderer at … Læs mere

Rekord-mange klimaretssager – den første sag er vundet

2017 var rekordår for retssager mod fossile selskabers ansvar for klimaskader og de har potentiale til at kunne begrænse CO2-udledningen.

Flere sammenligner situationen med retssagerne mod tobaksproducenterne, der godt vidste, at deres produkter var skadelige, men såede tvivl om spørgsmålet, indtil de senere ved retten blev gjort ansvarlige for den skade, de havde påført rygerne.

Læs mere

Nyt skovareal i Kina på størrelse med Irland

Det er besluttet at Kina skal plante skov i et omfang der svarer til Irlands areal. Planen er øge landets skovareal fra i dag 21.7% til 26% i 2035. Kina er stadig afhængig af deres kulproduktion, som de dog er i gang med at udfase. Den store mængde af CO2-bindende træer skal modvirke

Læs mere

Cement kan CO2-belaste meget mindre

Cement er – næst efter vand – det mest anvendte materiale i verden. Cement er et problem, fordi det tegner sig for 5 procent af verdens industrielle og energimæssige drivhusemissioner. En ny rapport beskriver flere måder at reducere cementindustriens CO2-aftryk på. Det kan f.eks. ske ved at erstattes af konventionelle kalksten med flyveaske, slagge eller ler.

Læs mere

Droner kan sørge for omfattende træplantning

Træplantning er en af de bedste måder at begrænse CO2-udslippet på. Nu viser det sig at droner – der oprindeligt er tænkt til militære formål – kan sørge for at så/plante op til 100.000 træer på en dag. Det sker i sammenhæng med at den vil kunne identificere de bedste steder at plante træerne. Denne nye mulighed skal dog ikke afholde os andre fra at plante alle de træer vi kan komme af sted med. 

Læs mere