Nyt skovareal i Kina på størrelse med Irland

Det er besluttet at Kina skal plante skov i et omfang der svarer til Irlands areal. Planen er øge landets skovareal fra i dag 21.7% til 26% i 2035. Kina er stadig afhængig af deres kulproduktion, som de dog er i gang med at udfase. Den store mængde af CO2-bindende træer skal modvirke den kulproduktion som de forventes at have en del år endnu. Der er ikke nogen tvivl om at landet er stærkt bekymret for forureningen og klimaændringerne.  Læs mere her.