Ny klimalov der skal sikre CO2-reduktion, vedvarende energi mm. vedtaget

MEC_KlimalovAf Bodil HM Olsen

Den nye klimalov blev endeligt vedtaget i onsdags. Den skal sikre, at selvom regeringer skifter, så skal klimaproblemer og miljøudfordringer fortsat tages alvorligt.

Loven omfatter blandt andet etablering af et klimaråd, der skal yde fagligt kompetent rådgivning til regeringen om klimaproblematikker.

Klimaloven forpligter den til enhver tid siddende klima-, energi- og bygningsminister til at fremsætte nationale klimamålsætninger, der skal sikre fremdriften i Danmarks vej mod at blive et lavemissionssamfund og et samfund baseret 100% på vedvarende energi.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer udtaler, at det ikke giver mening at Danmark som følge af klimaloven, har forpligtet sig til en reduktion i udledningen af drivhusgasser, der er dobbelt så høj som resten af EU. De mener, det vil være konkurrenceforvridende. Men klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (billedet) mener, at når vi i Danmark har muligheden for at begrænse miljøbelastningen, så har vi også pligten til at gøre det.

Klimaloven blev vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af regeringen, SF, Enhedslisten og Konservativt Folkeparti

 

Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet, Avisen.dk, Politiken.dk

 

Du kan læse mere om hovedpunkterne i aftalen her