Vi kan se frem til det samfundsnyttige landbrug

MEC_SamfundsnyttigtLandbrugAf Bodil HM Olsen

Det økologiske landbrug skal gøre mere end levere fødevarer. I fremtiden skal det involveres stærkere i lokalsamfundet, skabe liv, jobs og meningsfuld beskæftigelse for borgere med psykiske eller fysiske udfordringer. Det økologiske landbrugs betydnings for natur og drikkevandsbeskyttelse skal tydeliggøres. Og nye ejer-, samarbejds- og financieringsmodeller skal udvikles, så nye økologer får lettere ved at etablere sig.

Det er nogle af målene for det 3 år lange projekt som Økologisk Landsforening i samarbejde med Biodynamisk Forening netop har taget initiativ til. Projektet bliver støttet af VILLUM FONDEN med 16 millioner.

– Vores vision er, at landbrug igen bliver mere værdifuldt for lokalsamfundet, socialt, økonomisk og miljømæssigt. Det kræver nye former for samarbejde landmænd imellem, men også med lokalsamfundet, siger Günther Lorenzen, talsmand for Biodynamisk Forening, som er medinitiativtager til projektet.

– Målene i projektet er ambitiøse: Sammen med lokale kræfter, skal vi udvikle, dokumentere og udbrede helt nye udviklingsveje for økologi. Nye veje som skaber plads til næste generation af økologer, og som finder ny værdi for landmænd og lokalsamfund ved at de går sammen om løsninger på natur, miljø, vækst, jobskabelse og plads til borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Potentialet er enormt, siger Ole Bloch Engellyst, leder af Faglig Afdeling i Økologisk Landsforening, og formanden i projektets styregruppe.

Kilde: Økologisk Landsforening

En kommentar til “Vi kan se frem til det samfundsnyttige landbrug”

Der er lukket for kommentarer.