Mindre forurening fra skibstrafikken i fremtiden

MEC_soefart
Af Bodil HM Olsen

Verdens søfartsnationer er netop blevet enige om at reducere luftforureningen fra skibstrafikken. Fra 2016 skal skibe der sejler i særligt udpegede miljøzoner til søs leve op til skærpede krav til udledning af kvælstofforbindelser – de såkaldte NOx’er. 25% af NOx-koncentrationen i kystnære områder stammer fra skibstrafikken. NOx-udledningen er stigende på grund af øget skibstrafik. Fra 2016 skal alle nye skibe være udstyret med teknologi, der reducerer NOx-udledningen med 75%, hvis de vil sejle i de særlige miljøzoner. Nogle miljøzoner er allerede udpeget, og flere vil komme til i takt med at landende ansøger om det.

– Vi ser den ene storby i Europa efter den anden kæmpe med forhøjet luftforurening. Vi glemmer nogle gange at skibstrafikken er en væsentlig del af årsagen. Derfor er beslutningen i FNs Søfartsorganisation vigtigere end nogensinde, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Rusland ønskede at udskyde de skærpede miljøkrav til 2021, men de kunne ikke finde opbakning til det ønske på mødet i FN’s søfartsorganisation.

Læs mere her