Helligdom reddes af 1 mio træer

Et af de historisk og arkæologisk vigtige steder i verden, Perus Machu Picchu, er truet af mudderskred som følge af voldsomme regnskyl om vinteren og skovbrande om sommeren. Det gøres der nu noget ved idet Perus præsident Martín Vizcarra for nylig annonceret en kampagne for at plante 1.000.000 træer i en beskyttede zone omkring Machu … Læs mere

Træer i byerne vokser hurtigere end på landet

Træer i byerne vokser hurtigere end de gør i landdistrikterne. Det hænger sammen med den såkaldte varmeø-effekt, som fører til en stærkere opvarmning og dermed højere temperaturer i bycentre. Højere temperaturer kan øge træernes vækst på to måder: de stimulerer fotosyntetisk aktivitet og forlænger vegetationsperioden, hvilket forlænger den tid af året, hvor træerne kan vokse. Læs … Læs mere