Køerne binder mere CO2 end de udleder

Mens oksekødproduktionen dagligt må stå for skud i klimadebatten, går Hereford-kreaturerne på Eskelyst i Vejle stille og roligt rundt på deres græsgange, der binder flere klimagasser, end kreaturerne udleder.

Hvert år sender han 100 kreaturer til slagteriet. De har aldrig fået andet at spise end mælk og urte-kløver-græs, og mens de æder sig store og stærke på græsgangene, binder de samme græsgange så meget kulstof, at det mere end opvejer de klimagasser, kreaturerne producerer, når de fordøjer foderet i vommen.

Læs mere her.

Læs her om holistisk planlagt afgræsning og pioneren Allan Savory

En kommentar til “Køerne binder mere CO2 end de udleder”

  1. Der er ikke rigtig nogle store studier der har påvist en positiv klimaeffekt ved holistisk afgræsning endnu. Der en en veldokumenteret positiv effekt for biodiversiteten og jordens sundhed, men man skal være lidt varsom med at konkluderer at kødet er decideret godt for klimaet.

Skriv en kommentar