Humus er gud

Flere ting ses i dag adskilt, som med fordel kan ses i sammenhæng.

  • Regeringen har en bunden opgave med at få fanget store mængder af CO2. De har afsat adskillige mia. så Ørsted og andre kan opsamle og lagre CO2 i undergrunden.
  • Vi har fjorde der er døde og uden liv og pilen peger på landbrugets udledning af kvælstof.
  • Vi har et landbrug, der nu ved at de – som alle andre erhverv – skal omfattes af en CO2-skat.
  • Det omskiftelige vejr med enten tørke eller oversvømmelser giver vores landbrug store udfordringer
  • Der mangler biodiversitet i store dele af landet.

Men det er ikke håbløst. Løsningen begynder med H…?

Skriv en kommentar