Masser af græssende køer kan være godt

Nu har vi gang på gang hørt at køer er et stort problem for klimaet p.g.a. de voldsomme mængder at metangasser de uddunster, og så kommer Allan Savory, en økolog med praktiske erfaringer fra en række lande, og siger at hvis vi skal begrænse ørkendannelsen, så skal vi have mange flere afgræssende kvæg.

Allan Savory, der nu er 86 år gammel, har brugt hele sit liv på at afdække ørkendannelsens mysterier. Som han siger ”Vi troede at det var fordi der var alt for mange dyr, der afgræssede områderne, men da dyrene forsvandt forstærkedes bare ørkendannelsen. Områder hvor der ikke havde været græssende dyr i 70 år gik også mere og mere til i ørkendannelse. Det var heller ikke fordi det holdt op med at regne at ørkenen spredte sig, for selvom det væltede ned med regn, så var den væk dagen efter. Den var fordampet. ”

Læs mere her.

Læs også artiklen af ko-opdræt for klimaet