Genbruget steg markant

Det er såre enkelt og det virker. Genbruget steg markant: I den hollandske by Zwolle med ca. 120.000 indbyggere skal restaffaldet (dagrenovationen) afleveres i nedgravede beholdere, mens det genanvendelige affald indsamles ved husstanden. Det har øget genanvendelsen fra ca. 65 % til ca. 80 %. Arnheim indfører samme system.

Nogle hollandske byer er nu efter afslutningen af en længere forsøgsperiode ved at indføre bringeordninger for restaffald. Ud over Zwolle har fx Arnheim med ca. 150.000 indbyggere gennemført forsøg med bringeordninger for restaffald i 3 områder med i alt 7.500 husstande. Ifølge den hollandske affaldsforening ‘Royal Dutch NVRD’ så vil hele byen Zwolle have indført systemet ved udgangen af 2016, og Arnheim har besluttet at indføre systemet i hele byen i løbet af 2016-2018. Læs mere her.